Laco Zrubec v obraze regionálnej literatúry - 1. časť

Michaela Ilková, Jana Mičeková, 2. mája 2014 13:13

Miloval svoju vlasť a s láskou slúžil spisovateľskému i novinárskemu povolaniu.

Šurany 2. mája (SkolskyServis.sk) - Laco Zrubec svojou láskou k regiónu, svojou vytrvalosťou a pracovitosťou dokázal, že patrí medzi osobnosti, ktoré sú príkladom pre ľudí. Napriek i zlým životným skúsenostiam bral život s humorom. Vždy sa na svet pozeral s nadhľadom. Zabával svoje okolie i vďaka príbehom ktoré získal počas práce s ľuďmi ako redaktor.
Spisovateľ Laco Zrubec Foto: TASROdkrýval tajomstvá o slovenskej histórii. Učil Slovákov odhaľovať svoje korene. Celý život bojoval za veci potrebné a užitočné pre náš národ. Svoje vedomosti a talent dal pevne do služieb Slovenskému národu, jeho vzdelanosti a kultúre. I v dobrých i v zlých časoch vedel kde je pravda. Miloval svoju vlasť a s láskou slúžil spisovateľskému i novinárskemu povolaniu.

Zo Šurian pochádza viacero známych osobností z dávnej i nedávnej minulosti: Žofia Bosniaková (* 1609 – † 1644), uhorská šľachtičná, dodnes uctievaná ako svätica, Michal Matunák (* 1866 – † 1932), kňaz, historik, turkológ, archivár a múzejník, Karol Markovič (* 1912 – † 1978), slovenský kňaz a historik, Dominik Tóth (* 1925), rímskokatolícky biskup , Dezider Németh (* 1936 – † 2011), slovenský publicista, fotograf a filmár , Jozef Barmoš (* 1954), bývalý futbalista a tréner, reprezentant ČSSR . K významným osobnostiam nesporne môžeme zaradiť aj osobnosť Ladislava ( Laca) Zrubca, ktorý tu žil a pôsobil v rokoch 1931 až 2011.

Obyvatelia regiónu poznajú osobnosť Laca Zrubca, vážia si všetko to, čo vytvoril počas svojho aktívneho života literáta, publicistu, novinára, redaktora, člena Spolku slovenských spisovateľov a člena Matice slovenskej od roku 1968. Ako dlhoročný redaktor kedysi najčítanejšieho týždenníka Život, publikoval zaujímavé články a zbieral rôzne posmešky, piesne, hádanky a zvyky z celého Slovenska ale i nášho regiónu.

Vo svojich dielach zachytil podstatu toho, na čo by mali byť hrdí nielen súčasní Šurančania, ale i budúce generácie. Ladislav Zrubec patrí medzi vzácne a zaujímavé osobnosti, a preto sme sa rozhodli vypracovať tento článok. Veríme, že čitateľa nielenže zaujme, ale aj obohatí o nové, doteraz nepoznané informácie o našom rodákovi.

Laco Zrubec sa narodil 4. októbra 1931 v Šuranoch v rodine umeleckého stolára. Jeho citát k narodeniu znie: ,,Narodil som sa štvrtého októbra 1931, čiže štvrtého, v štvrtom štvrťroku, v štvrtom decéniu nášho storočia a vôbec si nemyslím, že práve preto má naša Zem štyri svetové strany.“

Prvý ročník základnej školy navštevoval v Topoľčanoch, ďalší vo svojom rodisku. Po skončení základnej školy študoval na Obchodnej akadémii v Nových Zámkoch. Zmaturoval však v Zlatých Moravciach. Po ukončení štúdia na strednej škole pracoval ako ekonóm. Ako ekonóm pôsobil na rozličných pracoviskách v Nitre, Prievidzi a v Bratislave. Od r. 1961 bol umeleckým vedúcim poloprofesionálneho súboru malých javiskových foriem v Divadle na priedomí v Nitre. V rokoch 1961-1964 absolvoval diaľkové štúdium divadelnej réžie na Osvetovom ústave v Bratislave. Pre Divadlo na priedomí v Nitre napísal niekoľko celovečerných inscenácií Pre súbor napísal niekoľko celovečerných inscenácií (Aha ho!, Nevideli ste Marínu?, Snár babky Borovicovej a iné)..

Poviedky a krátke literárne útvary publikoval v denníkoch a literárnych časopisoch už od stredoškolských štúdii. Jeho prvou knižnou publikáciou, na ktorej má hlavný autorský a editorský podiel, je regionálna monografia Šurany (1968).

V nasledujúcej knihe Ponitrie (1978) zmapoval región povodia rieky Nitry a jej okolia od najstarších čias až do súčasnosti. V diele Poklady zeme (1986) populárnym spôsobom sprístupnil exaktné výskumy slovenských archeológov.V neskoršom období vo svojich dielach spracovával najmä historickú tematiku, kde sa opieral o výsledky archeologických výskumov. Medzi diela tohto žánru zaradzujeme: Poklady zeme (1986), román Gýmešský hárem (1990) reflektuje príbehy šľachtického rodu Forgáčovcov.

Ak vás článok zaujal, čítajte ďalej:
Laco Zrubec v obraze regionálnej literatúry - 2. časť
Laco Zrubec v obraze regionálnej literatúry - 3. časť

Michaela Ilková, Jana Mičeková, Obchodná akadémia Šurany

Téma TASR