Kvôli chorobe? Vďaka chorobe? Pre chorobu?

Mária Škultétyová, 18. júna 2018 8:01

Druhotné predložky kvôli a vďaka niekedy nevhodne používame aj na vyjadrenie príčiny.

Ťaháky zo slovenčiny Foto: TASR


Bánovce nad Bebravou 18. júna (SkolskyServis.sk) - Občas počúvame vety Kvôli chorobe neprišiel do práce. Vďaka chrípke sú návštevy v nemocnici zakázané. Kvôli štrajku sme sa neučili. Vďaka chorobe prišiel o nohu. Susedia sa pohnevali kvôli deťom. Ak sa vám to nezdá, máte pravdu. Príčinu nevyjadrujeme predložkami kvôli a vďaka, ale predložkou pre. A tá mala byť aj v týchto vetách.

Predložka kvôli sa viaže s datívom a vyjadruje prospech, účel, snahu niekomu vyhovieť. Je utvorená od slova vôľa, preto ju spájame so slovami, ktoré pomenúvajú ľudí: Obetuje sa kvôli deťom. Urobil to kvôli rodičom. Kvôli kamarátke som išla na gymnázium. Kvôli nám sa nemusíte unúvať.

Vo vete Susedia sa pohnevali kvôli deťom je jasné, že tu nejde o prospech, snahu či vôľu vyhovieť deťom, ale o príčinu hnevu.

Pri predložke kvôli robíme chyby aj v písaní, keď vynecháme písmeno v: kôli, a chyby robíme aj vo výslovnosti, keď ju čítame so spoluhláskou k. Predložku kvôli správne čítame ako gvuoľi, guoľi - k sa spodobuje na g tak ako aj v predložkovom tvare podstatného mena k vôli.

Predložka vďaka sa tiež viaže s datívom a znamená pomocou, za pomoci, zásluhou niečoho, vďačiac niečomu. Už z jej pomenovania cítime, že ju použijeme vtedy, keď chceme vyjadriť pozitívny význam, napr.: Vďaka šikovným rukám našich starých materí vznikli nádherné kroje. Aj vďaka tebe som to dokázal. Vďaka mojim skvelým rodičom sa zo mňa stal dobrý človek. Vďaka lekárom sa uzdravil.

V prípade negatívneho hodnotenia výpovede by bolo chybou použiť predložku vďaka. Vznikli by tak nelogické a hlúpe vyjadrenia typu: Vďaka chorobe prišiel o nohu. Vďaka alkoholu stratil rodinu aj domov. Do školy ho neprijali vďaka zlému prospechu. Vďaka nezodpovednému šoférovi utrpel vážne zranenie. Vďaka nedbanlivým rodičom sa dostal do zlej partie. Ale povedzme si pravdu: aj takéto vety občas počujeme.

Pamätajme si preto, že ak ide o negatívne hodnotenia, pri neživotných menách použijeme predložku pre: Pre chorobu prišiel o nohu. Pre alkohol stratil rodinu aj domov. Do školy ho neprijali pre zlý prospech. Pri životných menách použijeme predložku vinou: Vinou nezodpovedného šoféra utrpel vážne zranenie. Vinou nedbanlivých rodičov sa dostal do zlej partie.


Téma TASR