Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja (41)

PaedDr.Helena Rusnáková, 15. februára 2019 10:05

Veľké Kosihy

Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja - Veľké Kosihy Foto: Helena Rusnáková


Veľké Kosihy 15. februára (SkolskyServis.sk) - Obec Veľké Kosihy sa nachádza v Nitrianskom kraji, v okrese Komárno. Obec, vzdialená 22 km od okresného mesta, leží na ľavom brehu Dunaja. V prvej písomnej zmienke o obci, pochádzajúcej z roku 1268 niesla obec názov villa Kezu . O niekoľko rokov neskôr, v roku 1272 sa stretávame s názvom Kezu Maior. V neskorších obdobiach sa obec volala: Nagkezew, po maďarsky Nagykeszi.

V priebehu svojej histórie patrila obec viacerým zemepánom.

V 17.- 19. storočí sa tu vystriedalo 13 zemepánov. V roku 1715 mala obec 21 domácností. V roku 1787 sa konalo sčítanie ľudu, kedy bolo štatisticky zaznamenaných 336 obyvateľov obce a 44 domácností.
Ľudia sa živili poľnohospodárstvom a rybárstvom.

V roku 1886 mnoho obyvateľov obce podľahlo cholerovej epidémii, v roku 1880 veľká časť obce ľahla popolom následkom požiaru. Následne v roku 1890 vznikol dobrovoľný hasičský zbor.

Na obyvateľov obce doľahli aj hrôzy dvoch svetových vojen. V prvej svetovej vojne prišlo o život 35 obyvateľov obce a v druhej svetovej vojne padlo 47 obyvateľov obce. Na obecnom cintoríne sa nachádzajú pamätníky na počesť vojnových obetí.

V obci sa nachádza reformovaný kostol z roku 1819, klasicistický kaštieľ z 30.rokov 19. storočia, niekoľko malých sakrálnych stavieb.
Použitá literatúra:
Vályi András: Magyar Országnak leírása. Buda: 1796.
https://www.velkekosihy.sk/-historia

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR