Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja (37)

PaedDr.Helena Rusnáková, 8. februára 2019 7:52

Dnes nás naša cesta zavedie do obce Kolta.

Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja - Kolta Foto: Aneta Belianová


Kolta 8. februára (SkolskyServis.sk) - Obec Kolta sa nachádza na juhozápadnom okraji Pohronskej pahorkatiny, v okrese Nové Zámky.

Z archeologických prieskumov vyplýva, že prví obyvatelia tejto lokality boli Kelti. V 4. storočí na tomto území žili germánske kmene Gótov.

V období Veľkomoravskej ríše územie dnešnej Kolty a jej okolia obývali v tej dobe slovanské kmene. Priestory Kolty spadali do právomoci nitrianskeho kniežatstva.

V neskoršom období sa v tejto oblasti zdržiavali aj maďarská kmeňoví náčelníci z kmeňa Huba.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1337. Počas tureckých nájazdov bla obec zničená. V roku 1552 mala 5 domov. Borovszky Samu vo svojom diele Komárom vármegye és Komárom szabad királyi város (Komárňanská župa a Komárno slobodné kráľovské mesto, 1907) uvádza, že v roku 1891 mala obec už 1484 obyvateľov a 212 domov. Rodina Szombathely založila v obci liehovar, na prelome storočia mala obec poštu a banku. Okolo polovice 19 storočia v obci existovala ľudová škola. V roku 1947 bola zriadená v Kolte Obvodová meštianska škola. V rokoch 1960/61 bola zriadená Základná deväťročná škola.
Dominantou obce je rímskokatolícky kostol zasvätený Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie z roku 1791. Dôležitou osobnosťou pri zriadení kostola bol zemepán Ľudovít Kürthy, ktorý sa postaral o zriadenie samostatnej farnosti v obci. Dnešný kostol stojí na mieste rodinnej kaplnky Kürthyovcov. Pôvodná kaplnka sa stala sakristiou. Kostol prešiel od svojho vzniku viacerými premenami. Kaplnka sv. Urbana bola postavená v roku 1846. Okrem malých sakrálnych pamiatok sa v obci nachádza busta Antona Bernoláka a pamätník obetiam svetových vojen.Text: Helena Rusnáková
Foto: Aneta Belianová


Použitá literatúra:
1. Borovszky Samu: Komárom vármegye és Komárom szabad királyi város, Budapest, 1907.
2. https://www.kolta.sk/obec/historia-obce-/
3. MY Kostoly a sakrálne pamiatky v regióne, MY Naše novosti, č. 42, október 2015.


PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR