Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja (36)

PaedDr.Helena Rusnáková, 5. februára 2019 10:21

V severnej časti Pohronskej pahorkatiny, v doline Telinského potoka v okrese Nitra, sa nachádza malebná obec Čifáre.

Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja - Čifáre Foto: Helena Rusnáková


Čifáre 5. februára (SkolskyServis.sk) - V prvej písomnej zmienke o obci Čifáre, z roku 1209 ,nesie obec názov villa Chefar.

Archeologické výskumy datujú osídlenie obce už do obdobia neolitu. V tejto lokalite sa našlo aj sídlo lengyelskej kultúry z rímskej doby zaniknuté stredoveké sídlisko.

Názov obci sa v priebehu ďalších období ešte niekoľkokrát zmenil: z roku 1235 -Chyphar, podľa dokumentov z roku 1332- Chifar, v roku 1773 sa obec spomína ako Cziffare, neskôr v roku 1927 Čifary a vroku 1948 Čifáre.
Po maďarsky sa obec úradne nazývala Csiffár.
Obyvatelia obce sa v minulosti venovali prevažne poľnohospodárstvu a vinohradníctvu.

Dominantou obce je Farský kostol sv. Jána, postavený v roku 1774, v neskorších obdobiach bol niekoľkokrát obnovovaný. Na jeho nádvorí sa nachádza trojičný stĺp, ktorý je súčasne aj pamätník obetiam prvej svetovej vojny, postavený obyvateľmi obce v roku 1938 vďaka Sándorovi Imre a jeho manželke, v roku 2010 ho dala obnoviť Rozália Gyurcsek.
V obci nájdeme aj ďalšie malé sakrálne stavby.Text a foto: Helena Rusnáková

Použitá literatúra:
Machala,D.: Slovnská vlastiveda IV, Matica slovenská 2012, s. 207
http://www.cifare.sk/dejiny-obce.html

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR