Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja (33)

PaedDr.Helena Rusnáková, 28. januára 2019 8:50

V rámci vlastivedných potuliek po Slovensku som sa rozhodla navštíviť aj obec Diakovce.

Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja - Diakovce Foto: Helena Rusnáková


Diakovce 28. januára (SkolskyServis.sk) - Obec Diakovce je jednou z 12 obcí patriacich do okresu Šaľa. Obec leží v Podunajskej rovine, približne 3 km juhozápadne od Šale. Archeológovia tu našli artefakty pochádzajúce z bronzovej doby, ako aj slovanské sídlisko z čias Veľkomoravskej ríše. Predošlé názvy obce boli: Waag /1002 /, Uaga /1102/, Sala nunc, Dyaky /1236/. Osada Waag bola spomínaná už v roku 1002.
Súčasná obec Diakovce je v širšom povedomí ľudí najmä vďaka termálnemu kúpalisku. Pozornosť si však zasluhuje aj románska bazilika z 13. storočia. Kedysi tu stál benediktínsky kláštor s kostolom. Dnešný kostol bol vysvätený v roku 1228. Odvtedy však prešiel zložitým stavebným vývojom. Kostol Panny Márie v Diakovciach patrí k najpozoruhodnejším sakrálnym pamiatkam na SlovenskuDiakovce sa označujú aj ako miestom vzniku tzv. Prayovho kódexu, hudobnej pamiatky z rokov 1192 – 1195, ktorý obsahuje aj obrady, zvyšky metodovskej obradnej tradície, ktoré sa rozšírili v krajinách východu a ich cirkvách.

V obci sa nachádza aj kostol reformovanej cirkvi z roku 1791 a viacero sakrálnych pamiatok v podobe krížov, sôch svätých, ako aj pamätníky obetiam prvej a druhej svetovej vojny.

Text a foto: Helena Rusnáková


Použitá literatúra:

Machala, D.: Slovenská vlastiveda IV., Matica slovenská 2012,s. 21
Lacika,J.: 1000 zaujímavostí Slovenska, Banská Bystrica 2016, s. 59.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR