Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja (29)

PaedDr.Helena Rusnáková, 21. januára 2019 11:05

Počas mapovania zaujímavostí a krás našej krajiny sme sa zastavili aj v obci Bíňa. Je to obec s bohatou históriou a vzácnymi stavebnými pamiatkami.

Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja (29) - Bíňa Foto: Helena Rusnáková


Nové Zámky 21. januára (SkolskyServis.sk) - Obec sa nachádza 23 km severne od Štúrova (okres Nové zámky).
V časoch rímskej nadvlády bola táto lokalita významným miestom, akýmsi predvojom Pannonie voči Barbarom. Na príkaz cisára Marca Aurelia tu postavili vojenský tábor. V roku 173 po Kr. strávil cisár v tomto tábore dlhší čas z príležitosti ťaženia proti Kvádom a tu napísal prvú knihu svojho diela „Myšlienky k sebe“. Kráľ Sv. Štefan daroval toto územie Bynnovi, synovi rytiera Hunta, po ktorom je obec pomenovaná. Podobne, ako iné obce a mestá, i Bíňa mala v priebehu svojej existencie viacero pánov. Spomeňme aspoň niektorých: - v  14. storočí si Bíňu nárokoval potomok zemianskej vetvy rodu Mikuláš IV. so synom Ladislavom, v dôsledku čoho došlo v roku 1359 k sporu. Podľa jednej z listín vydaných v tejto spornej veci sa rodové majetky nachádzali v Starej Bíni, ktorá bola vtedy súčasťou Tekovskej stolice. Podľa súpisu z r. 1495 bola Bíňa majetkom temešského grófa Józsu Somiho a mala vtedy 46 domácností.1 . Podľa súpisu z r. 1495 bola Bíňa majetkom temešského grófa Józsu Somiho. Podľa súpisu z r. 1531 existovali dve oddelené usadlosti: Horná Bíňa, ktorej panoval zemepán István Erdődy a Dolná Bíňa, ktorá patrila tamojšiemu prepoštovi. V roku 1696 patrila Malá Bíňa ostrihomskej kapitule, kým Veľká Bíňa Jánosovi Bottyánovi, ktorý ju mal v zálohe od Pálffyovcov...2

Doby minulé dokumentujú vzácne archeologické nálezy, ku ktorým patrí i 108 zlatých mincí z obdobia Byzantskej ríše , ktoré boli nájdené v roku 1964.

V obci je rímskokatolícky románsky Kostol Panny Márie, postavený z roku 1217 s viditeľnými zvyškami obvodových múrov priľahlého kláštora, ktorý prešiel viacerými obnoveniami. Dnes je kostol kultúrno – historickou pamiatkou európskeho významu. Je v ňom zachovaných viacero pôvodných románskych i gotických stavebných prvkov.

V blízkosti sa nachádza kaplnka - rotunda Dvanástich apoštolov .V roku 1683 bola rotunda poškodená a viac ako 70 rokov chátrala. Obnovená bola po roku 1755 už v barokovom štýle, kedy loď dostala aj novú klenbu.

Napriek tejto prestavbe môže i dnes návštevník rotundy obdivovať stredoveké nástenné maľby z 12. storočia.
Pri návšteve tejto lokality sa presvedčíme, že rotunda spolu s kostolom a areálom zaniknutého kláštora predstavujú jeden z najzaujímavejších a najhodnotnejších súborov románskej architektúry na Slovensku.Text a foto: Helena Rusnáková

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR