Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja (26)

PaedDr.Helena Rusnáková, 2. januára 2019 11:40, aktualizované 2. januára 14:40

Dnes sa zastavíme v obci Nová Ves nad Žitavou.

Na snímke obecný úrad v obci Nová Ves nad Žitavou v okrese Nitra. Foto: TASR


Nová Ves nad Žitavou 2. januára (SkolskyServis.sk) - Nová Ves nad Žitavou sa nachádza v Nitrianskom kraji, v okrese Nitra. Obec leží medzi Hronskou a Žitavskou pahorkatinou v údolí rieky Žitava.
Predchodkyňou obce bola prastará osada Jovka, neskôr pomenovaná Jovka – Kostolná, a Malá Jovka. Prvá písomná zmienka o Jovke pochádza z roku 1075. Nová Ves nad Žitavou sa prvýkrát spomína v zachovanej listine z roku 1355 ako Wyfolu, neskôr Nowejsa (1773), Žitavská Nová Ves (1920), Nová Ves nad Žitavou (1927).V obci sú zachované viaceré historické pamiatky, ku ktorým patria i tri kaštiele. Okolo dvoch kaštieľov sa rozprestiera nádherný historický park. Prechádzka týmto parkom, majúcim rozlohu 6,6 ha je príjemným relaxom pre malých i veľkých. Očakáva nás tu stretnutie s prírodou, i históriou, keďže sa tu nachádzajú dva kaštiele: neobarokový kaštieľ Slávyho a Nyáriho, ako aj neoklasicistický kaštieľ Klobušického a Keltza. Park obklopujúci neoklasicistický kaštieľ patrí obci a park okolo neobarokového kaštieľa je majetkom SR. Keďže obec má záujem o zachovanie kultúrno – historických hodnôt pre ďalšie generácie, park bol vyhlásený za Obecné chránené územie. K zaujímavostiam obce patrí pútnický areál Studnička, nachádzajúci sa v západnej časti novoveského chotára. K stavebným pamiatkam obce patrí aj turecký most z 15. storočia. Na moste bola v minulosti mýtnica a vyberalo sa tu mýto.
K dominantným stavbám obce patrí rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Tomášovi Becketovi Základný kameň kostola bol položený v roku 1789. Za vchodom ku kostolu a na cintorín sa nachádza pamätník obetiam 1. a 2. svetovej vojny.

V obci Nová Ves nad Žitavou v okrese Nitra sa nachádza pozoruhodná technická pamiatka, trojklenbový kamenný most. Údajne ho postavili preto, aby mohli Turci v čase tureckých nájazdov prechádzať ponad potok Drevenica. Podľa toho získal svoj názov, známy je ako Turecký most (na snímke). Foto: TASR


Po tom, ako si v obci pozrieme všetky zaujímavosti, môžeme v našej turistickej ceste bicyklom, či autom pokračovať návštevou zaujímavých lokalít smerom na Zlaté Moravce, alebo Vráble. Zlaté Moravce sú od Novej Vsi nad Žitavou vzdialené 12 km a Vráble 7 km.
V západnej časti chotára obce Nová Ves nad Žitavou v okrese Nitra, ktorú miestni poznajú ako Konopnice a Chrástočky, leží pútnický areál Studnička. Nad potokom Drevenica je vybudovaný trojklenbový Turecký most ako jedinečná architektonická pamiatka z 15. storočia, z obdobia tureckého pustošenia. Niekoľko desiatok metrov od mosta vyviera prameň vody. Každoročne k nemu putujú tisícky ľudí, ktorí veria v jej zázračnú moc. Na snímke pútnický areál Studnička pri obci Nová Ves nad Žitavou v okrese Nitra. Foto: TASR

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR