Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskehokraja (9)

PaedDr.Helena Rusnáková, 22. júna 2018 10:10

Na západnom úbočí Hronskej pahorkatiny, 10 km východne od Šurian, v okrese Nové Zámky, leží malebná obec Radava.

Foto: TASR


Radava 22. júna (SkolskyServis.sk) - Prvé písomné zmienky o obci sú z roku 1237, avšak archeologické nálezy nasvedčujú tomu, že osídlenie v Radave siaha až do neolitu. Archeológovia objavili aj artefakty z doby bronzovej a staroslovanské sídlisko.

Radava Foto: Helena Rusnáková


Poloha obce podmieňovala skutočnosť, že počas jej histórie ňou prechádzali rôzne vojská :
v roku 1363 – 1364 táborili v hulskom a radavskom chotári vojská Karola Luxemburského, v rokoch 1429 – 1433 sa Radave a jej okolí pohybovali vojská českých husitov, v roku 1606 sa Radava stala obeťou tureckého nájazdu a v roku 1703 v blízkosti obce táborilo cisárske vojsko generála Heistera.
Ani obyvatelia Radavy neboli ušetrení od hrôz dvoch svetových vojen. V 1. svetovej vojne padlo 23 a v 2. svetovej vojne 26 obyvateľov obce.

V obci sa nachádza viacero kultúrnych pamiatok v podobe krížov, sôch a dva rímskokatolícke kostoly: kostol Ducha Svätého je barokový z roku 1700 ( prešiel rekonštrukciou v poslednej tretine 20.storočia) a farský kostol sv. Cyrila a sv. Metoda z roku 1970.

Radava Foto: Helena Rusnáková


Radava Foto: Helena Rusnáková


text: Helena Rusnáková
foto: Adriana Račková


PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR