Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja (8)

PaedDr.Helena Rusnáková, 20. júna 2018 7:44

Nitra - Mlynárce Vojenský cintorín obetí prvej svetovej vojny a Kostol sv. Cyrila a Metoda pútajú pozornosť návštevníkov obce.

Nitra 20. júna (SkolskyServis.sk) - K obciam, v nedávnej minulosti pričleneným k mestu Nitra, patria aj Mlynárce.
Najstarší doklad o existencii obce je z roku 1409. Uvádza sa pod menom Molnosfalu. Obec patrila spočiatku Nitrianskemu hradu, potom ju vlastnili zemania. V roku 1447 Ján Hunyady daroval svoje majetky v Molnoši Nitrianskej Kapitule.

Mlynárce Foto: Helena Rusnáková


V roku 1883 vypukol v obci veľký požiar, pri ktorom zhorela väčšia časť dediny. Na podnet Mons. Michala Bolečeka sa v roku 1944 v obci začalo s výstavbou kostola. Kostol sv. Cyrila a Metoda bol dokončený po druhej svetovej vojne, v roku 1946. Kamenný reliéf nad hlavným vchodom predstavuje solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda vo vzájomnom dialógu nad prvým prekladom písma sv. do nového liturgického jazyka: Staroslovienčiny. Metod má oblečené liturgické rúcho s biskupskou mitrou na hlave a číta z otvorenej knihy preklad posvätného textu: sv. Cyril - v ruchu mnícha - počúva slová svojho brata.

V Mlynárciach sa nachádza aj vojenský cintorín barakovej epidemiologickej nemocnice, kde je pochovaných okolo 750 obetí prvej svetovej vojny. Dominantou cintorína je socha vojaka, postavená na hrobe vojenského kuráta (kňaza) kapitána Zdráleka.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR