Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja (7)

PaedDr.Helena Rusnáková, 19. júna 2018 11:17

...z návštevy obce Mojzesovo.

Foto: Helena Rusnáková


Mojzesovo 19. júna (SkolskyServis.sk) - Obec Mojzesovo sa nachádza na území Podunajskej nížiny, na ľavom brehu rieky Nitry.

Prvá zmienka o obci je z roku 1273, avšak život na tomto území pulzoval už dávno pred týmto dátumom, čo potvrdzujú aj archeologické výskumy. Archeológovia tu objavili osídlenie z neolitu, eneolitu, skýtsky kostrový hrob, sídlisko Slovanov z doby veľkomoravskej.

Dominantou obce je rímskokatolícky barokový kostol sv. Ondreja z roku 1730, rozšírený v 20. storočí. Na cintoríne sa nachádza kaplnka, ktorá bola v roku 2013 zrekonštruovaná, ako ja pamätník padlým Mojzesovčanom v 1. a 2. svetovej vojne. Atrakciou pre turistov je monumentálne a obdivuhodné dielo sochára Františka Vaška – socha Ježiša Krista. Socha je presnou kópiou ( v pomere 1:10 )30 metrovej sochy, ktorá sa vyníma nad mestom Rio – de- Janeiro v Brazílii.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR