Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja (3)

PaedDr.Helena Rusnáková, 7. júna 2018 6:55

Na návšteve v obci Zemné.

Foto: Helena Rusnáková


Zemné 7. júna (SkolskyServis.sk) - Obec Zemné sa nachádza v okrese Nové Zámky.

Dominantou obce je rímskokatolícky kostol sv. Martina z prvej tretiny 18.storočia. K historickým pamiatkam obce patria aj kaplnka sv. Anny z roku 1870 a sv. Vendelína z roku 1780.

Pred kostolom sa nachádza aj pamätník obetiam I. A II. svetovej vojny.

Prevažná väčšina obyvateľov obce je maďarskej národnosti.

Významnou osobnosťou pochádzajúcou z obce Zemné je Štefan Anián Jedlík (* 1800 – † 1895), fyzik a benediktínsky kňaz. Na jeho počesť je zriadené v obci múzeum: Dom Aniána Jedlíka.

Štefan Anián Jedlík, jeden z najvýznamnejších vedcov 19. storočia,  sa narodil 11. januára 1800 v obci Zemné (okres Nové Zámky).

Stredoškolské štúdiá absolvoval v Trnave a v Bratislave, V roku 1817 vstúpil do rádu Benediktínov.Jeho cesta za vzdelaním pokračovala do Györu a Ponanhalmy, kde študoval teológiu. Po získaní doktorátu z filozofie v roku 1822 začal vyučovať na Benediktínskom gymnáziu v Győri. Hoci v roku 1825 bol vysvätený za kňaza, svoj život a dielo venoval fyzike. Zaoberal sa optikou, experimentálnou fyzikou, najmä elektrofyzikou, a elektromagnetizmom.

Vynašiel zariadenie na sódovku
V roku 1828 ako prvý na svete vynašiel elektromotor, ktorý pracoval na elektromagnetickom princípe, v roku 1842 zostrojil malú štvorkolesovú elektrickú lokomotívu.
V roku 1841 skonštruoval zariadenie na výrobu sódovej vody. Tento jeho vynález sa čoskoro stal známym a bol uplatňovaný v praxi.
Štefan Anián Jedlik sa do histórie vedy a techniky zapísal ako vynikajúci experimentátor, ktorý obohatil vedu a techniku niekoľkými desiatkami objavov a vynálezov ( 76) , za čo na medzinárodnej výstave vo Viedni bol vyznamenaný medailou za pokrok. Jeho aktívna výskumná činnosť a jeho objavy ho priviedli do radov členov Uhorskej akadémie vied a mnohých zahraničných vedeckých spoločností.

Svoje vedecké poznatky spracoval do učebnice fyziky „Tentamen publicum a physica" (1845), v ktorej sa zaoberá najmä geostatikou a geodynamikou.

Celý svoj život venoval pedagogickej a výskumnej činnosti. Po odchode na dôchodok žil v rádovom dome benediktínov v Győri. Zomrel 13. decembra 1895.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR