Konferencia SOŠT Michalovce k duálnemu vzdelávaniu

Ing. Beáta Polláková, 18. októbra 2018 11:02

SOŠT Michalovce zorganizovala konferenciu, aby prezentovala možnosti duálneho a odborného technického vzdelávania.Stretli sa zástupcovia a absolventi SOŠT so spolupracujúcimi firmami a zástupcami ZŠ.

Michalovce 18. októbra (SkolskyServis.sk) - Stredná odborná škola technická je školou, ktorá sa dokáže prispôsobiť požiadavkám trhu práce v širokom spektre odborov a v oblastiach vzdelávania, aj prostredníctvom úzkej spolupráce s podnikateľskou sférou. Poslaním školy je poskytovať odborné vzdelávanie v regióne v spolupráci s mnohými podnikateľskými subjektmi v meste a okolí, pripraviť žiakov pre štúdium na technických vysokých školách.

SOŠT Michalovce pod záštitou KSK pripravila konferenciu pod názvom „SOŠT Michalovce – kvalitné odborné vzdelanie pre prax a život“. Konferencia sa konala 10. októbra 2018 v hoteli Družba v Michalovciach. Foto: Michal Oros


S cieľom prezentovať možnosti duálneho vzdelávania a možnosti odborného technického vzdelávania zorganizovala SOŠT Michalovce pod záštitou KSK konferenciu pod názvom „SOŠT Michalovce – kvalitné odborné vzdelanie pre prax a život“. Konferencia sa konala 10. októbra 2018 v hoteli Družba v Michalovciach.
Priebeh konferencie bol rozdelený do troch blokov. Po otvorení konferencie a príhovoroch riaditeľa SOŠT Jaroslava Kapitana a podpredsedu KSK Daniela Rusnáka nasledoval prvý blok venovaný duálnemu vzdelávaniu. Riaditeľ SOŠT v príspevku prezentoval víziu školy a duálne vzdelávanie v podmienkach SOŠT. S príspevkami k duálnemu vzdelávaniu vystúpili poslanec NR SR a člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Miroslav Sopko, poslanec Zastupiteľstva KSK, člen školskej komisie Zastupiteľstva KSK a asistent poslanca NR SR Milan Kaplan. V bloku o duálnom vzdelávaní príspevkom prispeli aj BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce, Michatek k.s. Michalovce a Syráreň Bel Slovensko a.s. Michalovce, ktorí už sú partnermi SOŠT Michalovce v duálnom vzdelávaní.

Druhý blok bol venovaný možnostiam štúdia na SOŠT Michalovce. Výchovní poradcovia predstavili oblasti vzdelávania - doprava a ekonomika, informatika, stavebníctvo, strojárstvo a elektrotechnika, a v každej vzdelávacej oblasti konkrétne študijné odbory. V tomto bloku sa prezentovali vo vzdelávacích oblastiach aj podnikateľské subjekty z regiónu, s ktorými SOŠT Michalovce spolupracuje v rámci odbornej praxe, stredoškolskej odbornej činnosti, exkurzií. Príspevkom prispeli zástupcovia spoločností LC Slovaktrans s.r.o. Michalovce, Lekos s.r.o. Sobrance, T-Systems Slovakia s.r.o. Košice. Vystúpil aj zástupca ŠIOV-u, ktorý prezentoval potrebu prepojenia vzdelávania s praxou.

Tretí blok bol zameraný na absolventov školy, na úspechy školy v rôznych súťažiach, v stredoškolskej odbornej činnosti. Príspevkom prispeli úspešní absolventi školy, napríklad pedagóg pôsobiaci na Katedre počítačov a informatiky TUKE alebo študent z tej istej katedry a univerzity. Riaditeľ Tesco Michalovce, tiež absolvent školy, prezentoval spoluprácu s SOŠT v rámci komunitných projektov a spoluprácu pri Festivale technického talentu. SOŠT má veľa úspešných žiakov, absolventov, najvýraznejšie úspechy školy boli prezentované multimediálnym spotom. V tomto bloku vystúpila aj zástupkyňa Rady rodičov na tejto konferencii, prezentovala úspechy študenta SOŠT z posledných dní v súťaži Prelož a zaspievaj.

Je možné konštatovať, že Stredná odborná škola technická má čo ponúknuť a ponúka študentom kvalitné vzdelávanie. Všetci si prídu na svoje. Tí, ktorí chcú pracovať ihneď po škole, aj tí, ktorí chcú ďalej študovať na vysokých školách. Študenti SOŠT Michalovce sú úspešní nielen v našom regióne, aj v rámci celého Slovenska a v zahraničí. SOŠ technickej sa podarilo prepojiť teóriu s praxou vďaka výbornej spolupráci s podnikateľskými subjektmi.

Veríme, že riaditelia a výchovní poradcovia zo základných škôl získali informácie, vďaka ktorým budú môcť lepšie priblížiť možnosti štúdia a duálneho vzdelávania žiakom ZŠ a ich rodičom, a byť im nápomocní v rozhodovaní.

Všetkých, ktorí pracujeme na SOŠT Michalovce veľmi poteší, ak informácie o SOŠT sprostredkujete svojim deťom, žiakom, známym.Text: Ing. Beáta Polláková
Foto: Michal Oros

Téma TASR