Kolaboratívne učenie sa je in

Zuzana Meszárosová, 17. marca 2017 10:58

Spolupráca je cennou zručnosťou 21. storočia, ktorú učiaci sa ocenia nielen počas procesu vzdelávania, ale tiež v budúcnosti v praxi v zamestnaniach.

Foto: TASRLevice 17. marca (SkolskyServis.sk) - Uplynulý víkend sa stretli tri desiatky učiteľov z 15 krajín Európy na tvorivom workshope venovanom kolaboratívnemu učeniu sa prostrednícvom IKT nástrojov, ktorý organizoval European Schoolnet – Future Classroom Lab v Bruseli. Slovensko zastupovali dve učiteľky aktívne pracujúce v projekte eTwinning.

Workshop sa bol zameraný na zvládnutie rôznych typov spolupráce a kolaborácie vo vyučovaní, ktorá je alfou a omegou v modernom procese vzdelávania. Spolupráca je cennou zručnosťou 21. storočia, ktorú učiaci sa ocenia nielen počas procesu vzdelávania, ale tiež v budúcnosti v praxi v zamestnaniach, kde sa bez vzájomnej spolupráce v pracovnom procese nedá fungovať.

Účastníci workshopu sa naučili využívať množstvo nástrojov a nápadov, ktoré pomáhajú podporovať spoluprácu a tímovú prácu medzi študentmi a integrovať informačno – komunikačné technológie do vyučovacieho procesu. Tréning učiteľov rozšíril vedomosti a zručnosti ich pedagogickej praxe na základe spolupráce bol ideálnym pre učiteľov zapojených do programu eTwinning, či Erasmus+, čím ich nové vzdelávacie nápady, metódy, formy a techniky motivovali a inšpirovali, ako nastaviť viac svoju pedagogickú prax na inovatívnu spoluprácu vo vyučovaní, či v spolupráci na národných a medzinárodných projektoch.

Medzinárodné stretnutia tohto typu sú vždy skvelým miestom nielen na inšpiráciu a motiváciu učiteľov, ale i zdieľanie príkladov dobrej praxe a vzájomnú sa motiváciu pedagógov do ich ďalšej práce.

Foto: TASR

Téma TASR