Kniha Babylon armád si získava srdcia čitateľov

PaedDr.Helena Rusnáková, 5. marca 2018 13:37

Babylon armád – takýto názov nesie nová kniha Pavla Šteinera, archeológa a historika, narodeného v Nových Zámkoch.

Nové Zámky 5. marca (SkolskyServis.sk) - Vysokoškolský učiteľ, PhDr. Pavol Šteiner, PhD. touto publikáciou zavŕšil svoju niekoľko rokov trvajúcu bádateľskú činnosť a po prvýkrát túto svoju publikáciu predstavil širokej verejnosti. Udialo sa to na pôde Múzea Jána Thaina 16. februára, 21 dní po vydaní knihy v inštitúcii, ku ktorej má autor priam osobný vzťah.
Foto: Helena Rusnáková

Prečo práve Babylon armád? Autor dlho zvažoval názov knihy, ktorá v sebe nesie spomienku na všetkých, ktorí sa zúčastnili bojov počas druhej svetovej vojny na juhozápadnom Slovensku. Bolo ich veľa, boli to vojaci ozbrojených síl šiestich štátov a počet národností, ku ktorým sa hlásili je ešte viac. A práve túto „metelicu“ národov a národností, ktorí sa v mnohých prípadoch aj nedobrovoľne stretli tu, na našom území sa autor snažil premietnuť do názvu knihy s podtitulom Boje medzi Ipľom a Hronom, zima 1944 - 45.

Toto ťažké obdobie, ktoré zasiahlo rodiny takmer každého, kto žije a žil na území juhozápadného Slovenska doteraz nikto komplexne nespracoval. Ako autor poznamenal, bolo potrebné doplniť medzeru v dejinách, pretože toto „územie nikoho“si žiada priam osobitú pozornosť. V priebehu necelých piatich mesiacov na prelome rokov 1944 – 45 sa tu odohrali ťažké a krvavé boje s obrovskou stratou na životoch i na majetku. Pavol Šteiner ponúka čitateľom ucelený a doteraz chýbajúci pohľad na priebeh bojov v sektore sovietskej 7. gardovej armády na juhozápadnom Slovensku. Zmienky o bojoch v tomto priestore sa v minulosti objavovali iba marginálne, preto sa autor snažil zostaviť čo najplastickejší a najkomplexnejší obraz o situácii v kraji na dolných tokoch Ipľa, Hrona, Nitry a Váhu v uvedenom období, tak ako ju prežili vojaci všetkých zúčastnených armád i domáce obyvateľstvo. Kniha je obohatená dobovými, doteraz nepublikovanými fotografiami a presnými mapami, ktoré zachytávajú pohyb a presun pešieho vojska našim územím. Autor dúfa, že kvalitná tlač a atraktívna väzba umocnia dojem z prečítaných informácií. Zostáva veriť, že čitateľ získa dostatok poznatkov, ktoré mu umožnia lepšie poznať kraj, kde žije, beštialitu vojny a nezmyselnosť jej obetí…
Foto: Helena Rusnáková

Kniha je vhodná pre záujemcov o históriu, tiež aj pre študentov, ktorí po jej prečítaní získajú nielen prehľad faktografických údajov, ale pochopia aj historické súvislosti daného obdobia.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR