Klíma a život generácie 2000

OA Prievidza, 22. marca 2019 13:44

Dňa 20. marca 2019 sme v našej škole, Obchodnej akadémii Prievidza, uskutočnili ďalšiu zaujímavú prednášku,. Tentoraz s ekológom Jurajom Mesíkom.

V Obchodnej akadémii Prievidza sa uskutočnila ďalšia zaujímavá prednáška, tentoraz s ekológom Jurajom Mesíkom. Foto: OA Prievidza


Prievidza 22. marca (SkolskyServis.sk) - V rámci projektu smevškole (cyklus ekonomických prednášok Obchodná akadémie Prievidza) sa 75 žiakov našej školy zúčastnilo prednášky a následnej besedy s Jurajom Mesíkom na tému Klíma a život generácie 2000.

Známy ekológ, pôvodom lekár. Od strednej školy je aktívny v ekologickom hnutí. Vyštudoval všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UK Martin; Viedol Ekotrend, ktorý v r. 1985 rozpustila ŠTB. Je riaditeľom Nadácia Ekopolis. Pracoval ako špecialista v Svetovej banke vo Washingtone na projektoch v Tanzánii, Nigérii, Moldavsku, Thajsku.

Tvrdí že „prebiehajúce zmeny klímy sú čisto a nespochybniteľne dielom ľudských rúk a našej nenásytnosti – nesieme teda za nezodpovednosť.“ Môžeme s tým spraviť niečo aj MY na Slovensku? Vieme sa tomu vyhnúť? Čo o tom vedia mladí ľudia, študenti našej školy? Toto boli hlavné otázky dnešnej besedy.

Besedu sme zrealizovali v spolupráci s filmovým festivalom Jeden svet, ktorého zástupcom na našej besede bol pán Ivan Sýkora, predseda občianskeho združenia Berkat Prievidza.

Téma TASR