Kiskové rozhodnutie? Alebo Kiskovo?

Mária Škultétyová, 7. novembra 2018 6:47

Novinári opäť (tri) raz(y) pochybili.

Ťaháky zo slovenčiny Foto: TASR


Bánovce nad Bebravou 7. novembra (SkolskyServis.sk) - Pochybili, keď napísali, že „Na druhej strane je to len Kiskové demokratické rozhodnutie a týmto spôsobom je už teraz jasné, že sa pravica rozháda ešte viac ako bola.“ Alebo: „USA môže prísť o miliardy, dôvodom je Trumpové daňové priznanie.“ A do tretice: R. FICO: Maďaričove rozhodnutie nás neprekvapilo. Ešte dopoviem, že takéto chyby robíme viacerí.

Kde je chyba
Ani Kiskové, ani Maďaričove, ani Trumpové. Ani s dĺžňom, ani bez.

Trošku teórie
Privlastňovacie prídavné mená od osobných a zvieracích podstatných mien mužského rodu tvoríme príponami -ov, -ova, ovo, -ovi, -ove: medveďov brloh, Pejkova hriva, prezidentovo rozhodnutie, bratovi spolužiaci, Jožkove záujmy, lekárove pacientky, učiteľove slová. V základnom tvare sú všetky prípony krátke: otcova práca, otcovi príbuzní, otcove záujmy, otcove kolegyne, otcove perá. Pádové prípony -ých, -ým, -ými píšeme s –ý-. Pozor aj na prípony genitívu a datívu: nie otcového, otcovému, ale otcovho, otcovmu.

Takto je to správne
Stredný rod má príponu -ovo, správne je Kiskovo, Maďaričovo rozhodnutie, Trumpovo priznanie.

Pomôcka
Na prídavné mená s príponou -ovo ukážeme zámenom to ( Kiskovo rozhodnutie), na prídavné mená s príponou -ove ukážeme zámenom tie ( Jožkove záujmy, lekárove pacientky, učiteľove slová), príponu -ové v privlastňovacích prídavných menách nemáme.

Koho je to pero? Alebo čie je to pero?
Aj keď často počujeme otázky typu koho je to pero, správna je druhá otázka. Na privlastňovacie prídavné mená sa pýtame: čí nápad? (otcov), čia kniha? (učiteľova), čie rozhodnutie? (Maďaričovo). Otázky: koho to bol nápad? koho je to kniha? koho je to rozhodnutie? sú nesprávne.


Téma TASR