Kedy píšeme zvery a kedy zveri

Mária Škultétyová, 4. mája 2016 8:51

Pravopis týchto slov nás vie dobre potrápiť.

Foto: TASRBánovce nad Bebravou 4. mája (SkolskyServis.sk) - Písanie - y/- i v podstatnom mene zver závisí od rodu a významu slova. Slovo zver pomenúva:

1. buď jedno väčšie zviera, vtedy má tvar mužského rodu: (ten divý) zver. V jednotnom čísle ho skloňujeme podľa vzoru chlap, v množnom podľa dub, preto v nominatíve a akuzatíve plurálu píšeme (tie divé) zvery. Pomôcka: na zvery ukážeme zámenom tie: Rozzúrené zvery sú pre človeka nebezpečné. V ZOO sme poznávali dravé zvery.,

2. alebo pomenúva skupinu zvierat, vtedy má tvar ženského rodu: (tá) divá zver. Je to hromadné podstatné meno, nemá tvar množného čísla, tvarom jednotného čísla označujeme viac predmetov toho istého druhu. Skloňuje sa podľa vzoru kosť, preto v genitíve a lokáli píšeme (tej divej) zveri. Pomôcka: ak ukážeme zámenom tej, potom píšeme zveri: V našich lesoch žije veľa rozličnej zveri. Poľovníci rozprávali žiakom o jelenej zveri. Žiaci sa učili poznávať stopy zveri.

Súvisiace články:
Kedy píšeme zámená Ty, Vy, Tvoj, Váš s veľkým písmenom
Ako správne písať názvy ulíc

Téma TASR