Kedy píšeme zámená Ty, Vy, Tvoj, Váš s veľkým písmenom

Mária Škultétyová, 29. apríla 2016 8:05

Je to veľmi jednoduché, no aj napriek tomu máme s tým niekedy problémy.

Foto: Školský servisBánovce nad Bebravou 29. apríla (SkolskyServis.sk) - Veľké písmená vo všetkých tvaroch zámen Ty, Vy, Tvoj, Váš píšeme v priamom písomnom styku, teda v súkromnom a úradnom liste, na pohľadnici, blahoželaní, pozvánke, korešpondenčnom lístku, v mailovej komunikácii... Veľkým písmenom vyjadrujeme úctu adresátovi – človeku, inštitúcii, firme, ľuďom, ktorým píšeme, napr.: Posielam Ti krásny pozdrav z Prahy. – Teším sa na spoluprácu s Vašou redakciou. – Tvoj list mi urobil radosť. - Pravidlá slovenského pravopisu uvádzajú ako príklad priameho písomného styku aj nápis na transparente: Vítame Vás!

V bežných textoch, v publikovaných rozhovoroch (tu asi robíme najviac chýb), v návodoch, v reklamách píšeme zámená ty, vy, tvoj, váš a všetky ich tvary s malým písmenom.

Pre úplnosť ešte uvediem príklady, s ktorými sa v praxi tak často nestretávame.

V oficiálnom písomnom styku veľké písmeno na znak úcty píšeme aj v akademických tituloch: Vaša Magnificencia (oslovenie rektora), Vaša Spektabilita ( oslovenie dekana fakulty), v panovníckych a šľachtických tituloch: Vaša Excelencia, Výsosť, Veličenstvo a v tituloch vysokých cirkevných predstaviteľov: Jeho Svätosť, Svätý Otec (tituly pápeža), Vaša Eminencia (oslovenie kardinála) a s veľkým písmenom píšeme aj v oslovenie, pomenovanie významných umelcov, osobností, napr.: Majstre; keď odíde Človek.

Téma TASR