Kedy píšeme víri, víry, výry

Mária Škultétyová, 20. februára 2018 6:55

Niektorí možno poznáte vetu, ktorou vás strašili pred diktátom: Vo vzdušnom víre letel výr, odrazu obidva v-ry zmizli.

Ťaháky zo slovenčiny Foto: TASR

Bánovce nad Bebravou 20. februára (SkolskyServis.sk) - Otázka znela, aké i treba doplniť na vynechané miesto. Či už ste tipovali mäkké, alebo ste povedali tvrdé, nemali ste pravdu. Takto položená úloha je nezmysel, pretože vír a výr sú dve graficky aj významovo odlišné slová, ktoré sa jedným slovom napísať nedajú.

Tieto zvukové homonymá si mnohí pamätáme ešte zo základnej školy. Vieme, že výr sova je vybrané slovo, preto ho píšeme s -ý- , vír krútňava nie je vybrané slovo a píšeme ho s -í-. V množnom čísle majú obidve podstatné mená tvar podľa duby, v N a A majú teda príponu -y: výry, víry.

So slovom vír významovo súvisí sloveso víriť, ktoré môže mať zvratný i nezvratný tvar a znamená vírivo, krúživo (sa) pohybovať. Môžeme ho použiť aj v prenesenom význame:

Rukou víri vodu. Vietor zvíril prach na ceste. Jedna myšlienka mu neustále víri v hlave. Vírila sa v rytme tanca, až sa jej zem zakrútila pod nohami.

V príponách slovesných tvarov píšeme vždy -i, -í: víriť, víri, robiť, robí, robíme, robíte, maríme, kaziť, variť, zotri, zapri, natri, prestri, dobiť, dobi (palicou). Výnimkou sú tvary vybraných slov: dobyť(získať), doby, skryť, zakry, zakryje, umyť, umy, umyje... a jednotné číslo trpného príčastia: zvírený prach, dobitý človek...

Téma TASR