Kedy píšeme večery a kedy večeri

Mária Škultétyová, 3. apríla 2017 7:01, aktualizované 4. apríla 8:01

Večer a večera sú dve rozličné podstatné mená, medzi ktorými je istý významový vzťah. Pozor si treba dať na ich skloňovanie.

Foto: pixabay.comBánovce nad Bebravou 3. apríla (SkolskyServis.sk) - Pri nesprávnom skloňovaní si pomýlime večer s večerou a napíšeme: Na slávnostnom večeri vystúpili známi umelci. Slovo večeri je v tejto vete použité nesprávne a rovnako nesprávny by bol aj tvar večery. Veta má mať takúto správnu podobu: Na slávnostnom večere vystúpili známi umelci.

Ako je to teda s podstatnými menami večer a večera?

Večer je podstatné meno mužského rodu neživotné a pomenúva časť dňa. Skloňujeme ho podľa vzoru dub, preto má v nominatíve a akuzatíve množného čísla príponu -y: letné večery v záhrade, rozprávky na zimné večery. V lokáli jednotného čísla má príponu -e: vystúpiť na slávnostnom večere.

Večera je podstatné meno ženského rodu a pomenúva jedlo, ktoré sa podáva večer. Hoci je zakončené na -a, pred ktorým je obojaká spoluhláska, skloňuje sa podľa vzoru ulica (nie žena), preto má v genitíve jednotného a v nominatíve a akuzatíve množného čísla príponu -e: z chutnej večere, podávali sa slávnostné večere, zjesť dve večere a v datíve a lokáli jednotného čísla príponu -i: sadnúť si k večeri, pochutiť si na slávnostnej večeri.

Zhrnutie:
Večery píšeme v nominatíve a akuzatíve množného čísla podstatného mena večer a večeri v datíve a lokáli jednotného čísla podstatného mena večera.


Téma TASR