Kedy píšeme tunely, kedy tuneli

Mária Škultétyová, 26. septembra 2017 6:48

Lokál singuláru a nominatív a akuzatív plurálu niektorých cudzích i domácich podstatných mien mužského rodu neživotných zakončených na -r, -l nám robia problémy.

Ťaháky zo slovenčiny Foto: TASRBánovce nad Bebravou 26. septembra (SkolskyServis.sk) - Je to preto, že niektoré skloňujeme podľa vzoru dub a niektoré podľa vzoru stroj. Iné zas majú zmiešané skloňovanie - v lokáli singuláru majú príponu -i podľa vzoru stroj a v nominatíve a akuzatíve plurálu príponu -y podľa vzoru dub. Takto skloňujeme aj podstatné meno tunel; v lokáli singuláru má tvar v tuneli a v nominatíve a akuzatíve plurálu píšeme tunely.

Zmiešané skloňovanie majú podstatné mená zakončené na -ál, -el, -er, -ér, -ír s pevnými samohláskami á, e, é, í, ktoré pri skloňovaní nevypadávajú:

akvarel, apel, artel, Bábel, bábel, betel, Brusel, duel, epitel, flanel, fotel, gazel, hotel, Izrael, karamel, kartel, kolonel, model, naturel, pastel, sentinel, šrapnel, tunel; cícer, címer, cmiter, čemer, ester, éter, Gemer, hever, jer, karcer, karter, fráter, majer, parter, poker, porter, propeler, revolver, škuner, zeler; arzenál, ceremoniál, diferenciál, duál, funebrál, glaciál, graduál, chorál, imperiál, inštrumentál, integrál, kanál, kancionál, kapitál, kondicionál, kriminál, kryštál, kvartál, lokál, manuál, materiál, memoriál, metál, minerál, misál, mistrál, normál, opál, originál, pasionál, personál, piedestál, plurál, pokál, portál, rádiožurnál, regál, rituál, signál, tribunál, kapitál, vokál, žurnál, Alžír, ateliér, belvedér, bombardér, buldozér, difuzér, etažér, exteriér, interiér, foxteriér (v N., A. pl.), kvartér, likér, malér, necesér, remorkér, štartér, tér, transportér. Rovnako sa skloňuje cudzie slovo ensemble, pričom sa koncové -e vynecháva: L. sg. (o) ensembli, N., A. pl. ensembly.

Niektoré majú aj dvojtvary:
kanál – nominatív množ. čísla: kanály/kanále; Alžír – lokál singuláru: v Alžíri/v Alžíre.

Ešte toto by sme mali vedieť:
V lokáli singuláru podstatných mien žiadny vzor, žiadne podstatné meno nemá príponu -y.

Téma TASR