Kedy píšeme Štúrovci, kedy štúrovci

Mária Škultétyová, 12. februára 2018 7:30

Hoci sú obidve podstatné mená utvorené od vlastného mena Štúr, majú odlišný význam aj pravopis.

Ťaháky zo slovenčiny Foto: TASR


Bánovce nad Bebravou 12. februára (SkolskyServis.sk) - Nedávno som čítala, že Andrej Plávka sa vo svojej tvorbe inšpiroval najmä staršou generáciou slovenských autorov, ako boli Štúrovci, no najviac ovplyvnil jeho dielo Pavol Országh Hviezdoslav. Slovo štúrovci malo byť napísané s malým š.

Poďme si to vysvetliť:

- slovom Štúrovci pomenúvame nositeľov mena Štúr: Karol, Janko, Samuel a Karolína Štúrovci boli súrodencami Ľudovíta Štúra. Ich rodičmi boli Samuel a Anna Štúrovci.,

-slovom štúrovci označujeme prívržencov, stúpencov Ľudovíta Štúra: Samo Chalupka, Ján Botto, a Andrej Sládkovič boli najznámejší štúrovci. Janko Kráľ bol zo štúrovcov najrevolučnejší.

Toto pravidlo platí pri všetkých podstatných menách utvorených od vlastných mien.

Téma TASR