Kedy píšeme psy a kedy psi

Mária Škultétyová, 23. mája 2016 7:56

Foto: Školský servisBánovce nad Bebravou 23. mája (SkolskyServis.sk) - Zvieracie podstatné mená mužského rodu zakončené na spoluhlásku sa v jednotnom čísle skloňujú podľa vzoru chlap, v množnom čísle podľa neživotných vzorov: ak sú v nominatíve singuláru zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku, skloňujeme ich podľa vzoru dub: kapor- kapry, hroch- hrochy, zver- zvery, lev- levy; ak sa končia na mäkkú spoluhlásku, skloňujú sa podľa vzoru stroj: dravec - dravce, zajac -zajace, medveď- medvede, syseľ- sysle.

Pri podstatných menách pes, vlk, vták platí výnimka; v množnom čísle sa skloňujú aj podľa vzoru dub, aj podľa vzoru chlap, preto majú dva tvary: psy, vlky, vtáky/ psi, vlci, vtáci: (štyri bojové psy/štyria bojoví psi, hladné vlky/hladní vlci, sťahovavé vtáky/sťahovaví vtáci).

Pokiaľ pri slove pes v množnom čísle nestojí prívlastok alebo iné slovo, ktoré si vyžaduje tvar podľa vzoru chlap alebo dub, správne sú obidve podoby: Psy/psi pobehovali po dvore. Psy/psi sú dobrými pomocníkmi človeka.

Ale ak pri ňom stojí slovo, čo si vyžaduje životný alebo neživotný tvar, s písaním podstatného mena psy/psi sa mu musíme prispôsobiť: Túlavé psy môžu byť nebezpečné. Vo voliére boli zavreté štyri bojové psy. Túlaví psi môžu byť nebezpeční. Vo voliére boli zavretí štyria bojoví psi.

V odbornej literatúre sa používajú iba neživotné tvary: policajné psy, bojové psy.

Pomôcka:
Keď ukážeme zámenom tie, píšeme psy, keď zámenom tí, potom píšeme psi.Súvisiace články:
Ako správne vykať
Kedy píšeme zámená Ty, Vy, Tvoj, Váš s veľkým písmenom
Kedy píšeme zvery a kedy zveri
Písanie čiarky pred spojkou a

Téma TASR