Kedy píšeme predložky spolu so slovom

Mária Škultétyová, 9. mája 2017 7:33

Ilustračné foto Foto: Mgr. Ľuboš LukáčBánovce nad Bebravou 9. mája (SkolskyServis.sk) - O predložkách sme sa učili, že sa píšu zvlášť. Ale sú aj prípady, keď ich píšeme spolu so slovom. Kedy?

1. V akuzatíve niektorých tvarov zámen on, ono:
- v krátkom tvare -ňho, keď zámeno on zastupuje podstatné meno mužského rodu životné: spoľahnúť sa naňho (na kamaráta), vydať sa zaňho (za priateľa), prísť poňho (po syna), urobiť to preňho (pre suseda), postarať sa oňho (o dedka), ale: na neho, za neho, po neho, pre neho, o neho;
- v krátkom tvare -ň, keď zámeno on zastupuje podstatné meno mužského rodu neživotné: vyliezť naň (na strom), tešiť sa naň (na víkend), skryť sa zaň (za krík), posadiť sa zaň (za stôl), ísť poň (po nákup), starať sa oň (o bicykel), potknúť sa oň (o kameň);
- v krátkom tvare -ň osobného zámena stredného rodu ono: našetriť si naň (na auto), byť zodpovedný zaň (za dieťa), zastaviť sa poň (po dieťa), starať sa oň (o zvieratko), urobiť to preň (pre zdravie);

2. v zložených predložkách: ponad, sponad, popod, spopod, spoza, popri, povedľa, pomimo, povyše, poniže, kvôli, uprostred, pozdĺž, skraja;

3. v príslovkách, ktoré vznikli z predložkových tvarov
- dovedna sa píšu predložkové spojenia, ktoré sa zmenili na príslovky. Sú to najmä príslovky času a spôsobu, ktoré odpovedajú na otázky kedy, ako: podvečer, nadránom, podchvíľou, predpoludním, donedávna, popoludní, odpoludnia, nahlas, navlas, naoko, potichu, potme, vtom: Hovoril nahlas, aby ho aj tí vzadu počuli. Dvojčatá sú navlas rovnaké. Naoko bol k nej milý. Všetci chodili potichu, aby nezobudili spiace dieťa. Niekto sa potme bojí ísť na ulicu. Vtom ktosi bláznivo skríkol, že horí.

V predložkových pádoch podstatných mien predložky píšeme zvlášť

Na predložkové pády podstatných mien sa pýtame pádovými otázkami a na rozdiel od prísloviek ich píšeme osobitne: na hlas, na vlas, na oko, po tichu, po tme, v tom: Učiteľ si musí dávať pozor na hlas, je to jeho pracovný nástroj. Zákazník upozornil čašníka na vlas na tanieri. Na oko si priložil vreckovku. Po tichu príde zas krik a po tme nastane svetlo. Musel by v tom čert byť, aby som ja na to neprišiel.

Niektoré príslovky píšeme dvojako, prednosť má písanie dovedna

Niektoré príslovky môžeme písať spolu aj osobitne, uprednostňujeme však písanie spolu, napríklad dočervena (do červena), nabielo, (na bielo), naboso (na boso), zozačiatku (zo začiatku), nadránom (nad ránom) namokro (na mokro), nakyslo (na kyslo), dočerta (do čerta).


Téma TASR