Kedy píšeme otáznik v súvetí?

Mária Škultétyová, 11. mája 2018 7:45

V jednoduchej vete nám problém nerobí, no v súvetí s opytovacou vetou niekedy zaváhame.

Ťaháky zo slovenčiny Foto: TASR


Bánovce nad Bebravou 11. apríla (SkolskyServis.sk) -

Ako je to teda s písaním otáznika v súvetí?

Kedy ho píšeme?

Za priraďovacím súvetím, ak je na konci opytovacia veta: Pozerám z okna a čo nevidím? Starám sa o teba a ty sa mi takto odvďačíš?

Za podraďovacím súvetím, v ktorom je hlavná veta opytovacia: Viete, čo je slušnosť? Prečo sa pýtaš, či prídem? Hovorili o tom, ako bude prebiehať reforma v školstve? Čakali ste, že vyhráte? (Len pre osvieženie pamäti: hlavná veta je tá, ktorou sa pýtame, vedľajšia na ňu odpovedá: Koho, čo viete? - Čo je slušnosť. Koho, čo prečo sa pýtaš? - Či prídem. O kom, o čom hovorili? - Ako bude prebiehať reforma v školstve. Koho, čo ste čakali? – Že vyhráte.)

A kedy ho nepíšeme?

Za podraďovacím súvetím, v ktorom je vedľajšia veta opytovacia: Spýtal sa jej, kedy sa vráti. Treba vedieť, aký to má význam.

Téma TASR