Kedy píšeme Nový rok a kedy nový rok?

Mária Škultétyová, 3. januára 2018 10:03

Aj vy ste váhali, s akým písmenom napísať prídavné meno nový v spojení nový rok či novoročné sviatky?

Ilustračné foto Foto: SNK


Bánovce nad Bebravou 3. januára (SkolskyServis.sk) - Je to takto.

Ak pomenúvame prvý deň roka, teda 1.január, ktorý je v kalendári uvedený ako Nový rok a je sviatkom, píšeme ho s veľkým písmenom; ak však máme na mysli celý prichádzajúci rok, potom slovo nový píšeme s malým písmenom:

Na Nový rok (1. januára) poobede chodíme po rodine vinšovať šťastný nový rok (celý rok.)

Z tohto príkladu je zrejmé, že pri želaní zdravia, šťastia v novom roku píšeme malé n. Zdravie a šťastie neželáme len na jeden deň v roku- na 1. január, ale na celý rok.

Niekedy robíme chyby aj v prídavných menách utvorených od názvov sviatkov Vianoce, Nový rok, Veľká noc. Správne ich píšeme s malými písmenami. Ak teda budete najbližšie písať pohľadnicu alebo esemesku k Veľkej noci, budete želať krásne prežitie veľkonočných sviatkov.

A s akým písmenom píšeme zámená ty, vy a ich tvary v majloch a esemeskách?

Hoci sa najnovšie spôsoby korešpondencie: mail a esemeska od klasického písomného styku predsa len odlišujú, jazykovedci odporúčajú písanie zámen Ty, Vy a všetkých ich tvarov s veľkým písmenom, a to nielen z pravopisného hľadiska, ale aj ako vyjadrenie úcty adresátovi.

Téma TASR