Kedy píšeme medaily a kedy medaile

Mária Škultétyová, 20. septembra 2017 8:01, aktualizované 20. septembra 8:19

Aj pri skloňovaní slova medaila robíme chyby.

Foto: www.olympic.orgBánovce nad Bebravou 20. septembra (SkolskyServis.sk) - Nedávno som v jednom príspevku čítala: Dozvedeli sme sa, ako musia niektorí olympionici vo svete predávať svoje medaile. Priznám sa, že obsah vety ma ani neprekvapil, skôr mi padlo do očí slovo medaile, ktoré bolo použité v nesprávnom tvare. Aby sme podobné chyby nerobili, povedzme si, ako ho skloňujeme.

Medaila je podstatné meno ženského rodu zakončené na -a, pred ktorým je tvrdá spoluhláska , preto sa skloňuje podľa vzoru žena. V genitíve singuláru má príponu -y : jednej medaily, v datíve a lokáli jednotného čísla príponu -e: jednej medaile. Často práve v datíve a lokáli robíme chyby, keď namiesto správneho tvaru medaile hovoríme alebo píšeme medaili, pričom príponu -i pri vzore žena nepoznáme. Nominatív a akuzatív množného čísla má príponu -y: dve medaily a genitív plurálu príponu -í: dvoch medailí.

Keďže podstatné meno medaila sa v citovanej vete viaže s akuzatívom plurálu, autorka článku mala použiť tvar medaily. Veta má teda takúto správnu podobu: Dozvedeli sme sa, ako musia niektorí olympionici vo svete predávať svoje medaily.

Téma TASR