Kedy píšeme jedni, kedy jedny

Mária Škultétyová, 28. februára 2017 9:10

Pravopis a používanie skupinových čísloviek.
Bánovce nad Bebravou 28. februára (SkolskyServis.sk) -

Aké chyby robíme

Chybne hovoríme napríklad dvojo, trojo, štvore, pätore; chyby robíme aj v pravopise a počúvame ich z médií. Televízna redaktorka ohlásila, že modelka predviedla štyri šaty, zatiaľ čo správne mala povedať štvoro šiat.
Skupinové číslovky väčšinou používame v spojení s pomnožnými podstatnými menami (to sú tie, ktoré nemajú jednotné číslo a tvarom plurálu označujú jeden predmet: šaty, ústa, nožnice). Spájame ich tiež s podstatnými menami, ktoré pomenúvajú osoby a veci v pároch alebo v skupinách.

jedni - tí, jedny - tie

Keď sa číslovka jedni vzťahuje na podstatné mená mužského rodu životné, píšeme ju s mäkkým i: (tí) jedni žiaci, jedni chlapci, jedni učitelia; keď sa vzťahuje na podstatné mená mužského rodu neživotné, podstatné mená ženského a stredného rodu a pomnožné podstatné mená, píšeme ju s tvrdým y: (tie) jedny stromy, jedny ruky, jedny deti, jedny ústa, jedny nohavice, jedny šaty, jedny dvere. Ak pri nej nie je uvedené podstatné meno a my nevieme rod, na ktorý sa vzťahuje, píšeme jedni s mäkkým i: Jedni už prišli.

dvoje , troje, štvoro, pätoro...

Od základných čísloviek dva, tri tvoríme skupinové číslovky príponou -oje: dvoje, troje, od číslovky štyri vyššie sa tvoria príponou -oro: štvoro, pätoro... a od neurčitej číslovky viac príponou -ero: viacero.

Číslovky dvoje, troje sa spájajú zvyčajne s genitívom podstatného mena, zriedkavo aj s nominatívom: dvoje rúk, troje dievčat, dvoje úst, troje rukavíc, troje rukavice. Číslovky štvoro, pätoro... sa spájajú iba s genitívom podstatného mena: štvoro šiat, pätoro nohavíc, šestoro rukavíc, sedmoro detí, osmoro jedál, desatoro Božích prikázaní, dvadsatoro húsat, viacero želaní.

Ako ich skloňujeme

Pri číslovkách jedni/ jedny je podstatné meno v nominatíve plurálu a skloňujeme ich takto:
N: jedni rodičia, G:jedných rodičov, D: jedným rodičom, A:jedných rodičov, L: (o)jedných rodičoch, I. jednými rodičmi,
N: jedny stromy, G: jedných stromov, D: jedným stromom, A: jedny stromy, L: (o) jedných stromoch, jednými stromami.

Číslovky dvoje, troje, štvoro, pätoro... sú nesklonné, skloňujeme len podstatné meno:
N: dvoje rúk, G: dvoje rúk, D: dvoje rukám, A: dvoje rúk, L: (o)dvoje rukách, I: dvoje rukami.Téma TASRPoužívaním stránok SkolskyServis.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac