Kedy naprieč, kedy napriek?

Mária Škultétyová, 22. júna 2018 7:00

... napriek celým Slovenskom, povedal v televíznej debate istý politik , no vzápätí sa opravil a povedal naprieč. Ako je to správne?

Foto: TASR


Bánovce nad Bebravou 22. júna (SkolskyServis.sk) -

Poďme si to vysvetliť:

naprieč

- príslovka, ktorá znamená krížom, priečne cez niečo: Išiel naprieč cez cestu.

- predložka s inštrumentálom, vyjadruje smerovanie krížom: Ďalšie požiadavky si vyžadujú diskusiu naprieč poľnohospodárskou samosprávou, povedala ministerka.

- predložka s genitívom, vyjadruje umiestnenie, krížom cez: Naprieč cesty leží strom.

napriek , naprieky

- príslovka, ktorá znamená proti vôli, naprotiveň, navzdor: Všetko mu robili napriek. Spravil to akoby všetkým naprieky.

- predložka s datívom a znamená pripúšťanie, (aj) pri, navzdory: Napriek všetkému jej to prezradil.

Podľa Slovníka slovenského jazyka sa napriek zriedkavo používa aj ako príslovka s významom krížom, priečne (takisto ako naprieč), čo však nie je náš prípad z debaty: Zabárajú im do samého brušiska tie ostré pazúry s rukoväťou napriek. (Kuk.)

Z uvedeného teda vyplýva, že vyjadrenie naprieč celým Slovenskom je správne. Slovo naprieč v tomto výroku je predložkou s inštrumentálom, povedať napriek celým Slovenskom by bolo chybou.Téma TASR