Kedy jej, nej, ju, ňu

Mária Škultétyová, 5. septembra 2018 7:21

Väčšina z nás tieto tvary osobného zámena iste pozná a vie ich použiť, ale nájdu sa aj takí, čo v nich urobia chybu.

Ťaháky zo slovenčiny Foto: TASR


Bánovce nad bebravou 5. septembra (SkolskyServis.sk) - Presvedčila som sa o tom nedávno, keď som si prečítala nadpis istého článku a anotáciu pod ním:

Nemeckú novinárku, väznenú v Turecku, šokovali protesty v Chemnitzi

Dodala, že snímky z protestov v jej vzbudzujú hrôzu.

Zámeno jej tu bolo použité chybne. Keby text hovoril, že snímky z protestov vzbudzujú v jej srdci hrôzu, bolo by to v poriadku, ale to už by nebol tvar osobného zámena ona, ale privlastňovacie zámeno. A to už je niečo iné.

Najskôr si pozrime niekoľko príkladov na tvary zámena ona – jej, nej, ju, ňu:

Bojím sa jej. Ide z nej strach. Povedal jej to. Vypýtam sa aj od nej. Opýtam sa jej. Jej to nepoviem. Prišli k nej na večeru. Daroval jej prsteň. Pôjdem k nej rád. Nevidel som ju dávno. Ju nemá rád. Ten darček urobil pre ňu. Postavil sa za ňu. Nemá o ňu záujem.

Z uvedených príkladov vyplýva, že osobné základné zámeno ona má v genitíve a datíve tvary jej, nej a v akuzatíve ju, ňu. V bezpredložkovom vyjadrení používame tvary jej, ju a v predložkovom nej, ňu. Lokál je predložkový pád, má iba tvar nej, preto v článku malo byť správne napísané, že snímky z protestov v nej vzbudzujú hrôzu.

Napokon ešte pár viet na rozlíšenie zámen jej – jej:


privlastňovacie zámeno jej: To je jej brat. Jej mamička je učiteľka. Prišli aj jej súrodenci. Poznám všetky jej diela. (Pýtame sa otázkami čí, čia, čie.),

genitív, datív osobného základného zámena ona - jej: Nepýtaj sa jej na to. Jej sa to netýka. Nepáči sa jej to. Povedal jej to priamo do očí. (Pýtame sa pádovými otázkami.).


Téma TASR