Keď sa z učiteľov stanú žiaci a zo žiakov učitelia

Mgr. Stano Malega, 3. januára 2013 9:36

Učiteľov zo ZŠ Dobšinského v Prievidzi si zobrali „do parády“ žiaci – študenti Obchodnej akadémie.

Foto: Mgr. Stanislav Malega

Prievidza 3. januára (TASR) - Projekty sú súčasťou života nejednej školy členskej krajiny Európskej únie. Ani školy v našom meste nie sú výnimkou. Základná škola na ulici Dobšinského vstúpila v septembri už do druhého projektu Comenius, tentoraz pod názvom WIR WECKEN INTERESSEN UND UNTERRICHTEN MODERN. Spolupracujeme so školou v Poľsku, Nemecku, Francúzsku, Česku, a so španielskou školou na Kanárskych ostrovoch. Oznámila nám Silvia Malegová – koordinátorka projektu. Projekt je v nemeckom jazyku. Dôležitou súčasťou realizácie projektu je práca v rôznych počítačových programoch, ktoré sú pre realizačný team nové. Aby bol projekt úspešný, učitelia školy zasadli do učebných lavíc a k počítačom, aby zvládli programy, ktoré nepoznajú, napr. Prezi, Voki a Dvolver. To by nebolo nič zvláštne. Učitelia sú zvyknutí, že sa musia stále vzdelávať, aby nezaostali za svojimi žiakmi. Zvláštnosťou ale je, že učiteľov školy si zobrali „do parády“ žiaci – študenti Obchodnej akadémie v Prievidzi.
Prvé hodiny majú učitelia za sebou. Program Prezi ich učila Mariana Hrdá, štvrtáčka z OA v PD. Tá má program perfektne zvládnutý a overila si ho úspešne na súťažiach Študentskej odbornej činnosti /SOČ/ a hlavne v súťažiach Podnikania v cestovnom ruchu ako súčasť Junior Achievement, n.o. Slovensko, kde v celoslovenskej konkurencii vyhrala celoštátnu súťaž s projektom „Múdra taška“ – propagačné materiály ZOO Bojnice.
Foto: Mgr. Stanislav Malega

„S učením som nemala problém, „žiaci“ boli pozorní a vnímaví. Nakoniec uvažujem o tom, že si dám prihlášku na pedagogickú školu, tak možno raz za katedrou budem aj ja“ povedala Marianna.
Jej prácu a spoluprácu s učiteľmi zaznamenávali Mariannini spolužiaci Rastislav Púpava a Dávid Trnik kamerou a fotoaparátom. „Po skončení všetkých školení vytvoríme dokumentáciu o nich, videá, fotodokumentáciu ako aj manuály na ovládanie jednotlivých programov“, dodali mladí muži.
Projekt „Žiaci učiteľmi“ budú študenti Obchodnej akadémie v Prievidzi prezentovať v novom ročníku Stredoškolskej odbornej činnosti s ďalšími projektmi, ktoré sú v príprave pre školský rok 2012/2013. „Do nového ročníka SOČ pripravujeme viacero projektov. Keďže sme v minulom roku získali na celoštátnej súťaži dve prvenstvá, záujem o projekty v našej škole je. Verme, že projekt „Žiaci učiteľmi“ porotu zaujme“, povedala Katarína Pekárová, koordinátorka SOČ v škole.

Mgr. Stano Malega, Obchodná akadémia Prievidza

Téma TASR