Každý sme iný? Alebo iní?

Mária Škultétyová, 3. decembra 2018 7:07

Kedy píšeme iný a kedy iní?

Ťaháky zo slovenčiny Foto: TASR


Bánovce nad Bebravou 3. decembra (SkolskyServis.sk) - Pred časom mi na stránkach Školského servisu vyšiel článok „Toto môže byť v maturitnom teste: Každý sme iní. Ale každý sme nejaký.“ Ak ste v nadpise našli chybu, tak fajn, bol to môj zámer. Stavila som na pravopisné zručnosti a postreh čitateľov a v anotácii som napísala: „Iste ste postrehli, že v jednej vete je chyba. Našli ste ju?“

Článok pokračoval takto:

„Ak by takáto úloha bola v maturitnom teste, verím, že mnohí by ju s prehľadom zvládli. Ale iste by sa našli takí, ktorých by potrápila. A pritom to nie je nič zložité, nič ťažké. Stačí vedieť, že vymedzovacie zámeno každý, hoci významom zahŕňa všetkých, sa používa len v jednotnom čísle. Ako množné číslo k nemu sa uvádza zámeno všetci (muž. rod životné), všetky (ostatné rody).
Teraz by nám už malo byť jasné, že chyba je v prvej vete. Pre ľahšie pochopenie ešte uvediem jednu pomôcku, tá už nenechá nikoho na pochybách: Každý (jeden) sme iný. Ale každý (jeden) sme nejaký.

Problémov je viac

Pravopisu slova iný som sa v spomínanom článku venovala iba vo vete Každý sme iný. Dnes sa k nemu vraciam, pretože problémov s jeho používaním je viac.
Aj nedávno som natrafila na chybu vo vete: „A kto iní ako socialisti má chrániť týchto ľudí proti nadnárodným koncernom, proti technokratom, proti strate suverenity štátov.“ Autor zrejme spojil slovo iný so slovom socialisti, preto ho napísal nesprávne s -í.

Poďme si to vysvetliť


V spojení kto iný píšeme iný vždy s -ý. Vychádzame z toho, že zámeno kto si vyžaduje sloveso v 3. osobe jednotného čísla - má chrániť, a teda aj zámeno iný bude pri zámene kto v jednotnom čísle. Preto veta bude mať túto správnu podobu: „A kto iný ako socialisti má chrániť týchto ľudí...“ Ak by sme chceli dať sloveso do množného čísla a potom napísať Kto iní ako socialisti majú chrániť týchto ľudí, urobili by sme chybu. Zámeno kto nám množné číslo použiť nedovolí. Ale môžeme to spraviť bez neho, napríklad takto: Aj iní ako socialisti môžu chrániť týchto ľudí.


Čo by sme ešte mali vedieť o slove iný

Slovník slovenského jazyka hodnotí slovo iný ako prídavné meno s významom:
- nie tento, nie ten, druhý;
- nie takýto, odlišný, rozdielny, inakší;
- hovor. lepší, dokonalejší.
Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax uvádza, že iný je zámeno i m. (podstatné meno mužského rodu). Zo školskej praxe ho poznáme ako vymedzovacie zámeno a prídavné meno. Má zakončenie ako prídavné meno pekný, preto má i rovnaké skloňovanie a pravopis. To znamená, že prípona -í je iba v nominatíve množného čísla. Opäť pripomínam, že v spojení so zámenom každý ho píšeme s -ý: Každý (jeden)sme iný.

Všetci sme iní? Áno či nie?

Nie. Podľa jazykovedkyne Marty Zamborovej vetu Každý je iný, každý je nejaký nemôžeme dať do plurálovej podoby Všetci sme iní, všetci sme nejakí; zmarili by sme zmysel výpovede – stratil by sa význam rozčlenenosti (rozdielnosti, odlišnosti, pozn. autora).

Na záver niekoľko príkladov na osvojenie:

Je z neho iný človek. Iný kraj, iný mrav. Každý je iný. Každý sme iný, ale všetci sme si rovní. Boli tam aj mnohí iní. Hovorili sme aj o iných prípadoch. Vrátili sme sa iní, než sme boli. Prišiel niekto iný. Vyberte si radšej iný deň. Vie to ešte niekto iný? Prídu aj iní? Z iných nemá strach. Sme iní, než sme bývali. A kto iný ako socialisti má chrániť týchto ľudí. Aj iní ako socialisti môžu chrániť týchto ľudí.

Téma TASR