Jednať sa, jednať, jednanie – slová, v ktorých robíme chyby

Mária Škultétyová, 22. januára 2018 6:48

Jednáte s niekým hrubo? Alebo jednáte ako v rukavičkách? V každom prípade robíte chybu. Nejednajte!

Ťaháky zo slovenčiny Foto: TASR


Bánovce nad Bebravou 22. januára (SkolskyServis.sk) - Slová jednať sa, jednať, jednanie počúvame v škole, na pracovisku i doma. Používame ich bežne. Ani si možno neuvedomujeme, že do nášho jazyka nepatria, alebo že ich používame nevhodne.

Čo by sme o nich mali vedieť

Sloveso jednať sa

Nás voľakedy pán učiteľ Janko Kirica učil, že jednajú sa kofy na trhu. A mal pravdu. Zvratná podoba jednať sa má jediný význam - dohovárať sa/dohadovať sa, hovor. handrkovať sa/handlovať sa o cene tovaru pri kúpe alebo predaji, napríklad: jednať sa na trhu, jednať sa o cene bytu. Použitie tohto tvaru v iných významoch je nesprávne, napríklad: jedná sa o tieto druhy vtákov, jedná sa o týchto žiakov, jedná sa aj o teba - v takýchto prípadoch správne povieme: ide o tieto druhy vtákov, ide o týchto žiakov, ide aj o teba.
Sloveso jednať sa je nesprávne použité aj v týchto (a im podobných) neosobných tvaroch: jedná sa o týchto žiakoch, jedná sa o našej škole, jedná sa o oprave ciest – namiesto toho správne povieme: hovorí sa/rokuje sa/reč je o týchto žiakoch, hovorí sa/rokuje sa/reč je o našej škole, hovorí sa/rokuje sa/reč je o oprave ciest.

Sloveso jednať

Nezvratný tvar tohto slovesa je nespisovný. Preto sú nespisovné aj vyjadrenia typu: jednal správne, jednal proti svojej vôli, jednal s ním ako v rukavičkách, jednal s ním hrubo - ich správne podoby sú: robil/konal/počínal si správne, robil/konal/počínal si proti svojej vôli, zaobchádzal s ním ako v rukavičkách, zaobchádzal s ním hrubo.

A ako je to s podstatným menom jednanie?

iba jeden význam, pomenúva dohováranie sa/dohadovanie sa o cene pri kúpe alebo predaji. V ostatných prípadoch namiesto nespisovného slova jednanie použijeme slovesné podstatné mená rokovanie, konanie, zaobchádzanie: má dôležité rokovanie, rokovanie o žiakoch, rokovanie o oprave ciest, správne konanie s ľuďmi, správne zaobchádzanie so zamestnancami, rokovanie o priestupkoch.

Téma TASR