Jarné upratovanie

Mgr. Mária Gavenčiaková, 4. mája 2018 13:21

SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou a jej žiakom záleží na životnom prostredí, čistote okolia školy ale aj mesta. Zorganizovali 19. apríla upratovanie, do ktorého sa zapojila celá škola.

Deň Zeme - jarné upratovanie Foto: SOŠ dreváska a stavebná Krásno nad Kysucou


Krásno nad Kysucou 4. mája (SkolskyServis.sk) - V tento deň žiaci vzorne vyčistili vnútorný areál školy vrátane zámkovej dlažby od buriny, priestory garáže, pieskovali ihrisko a jeho okolie. Maľovali betónové vonkajšie kvetináče a vstupnú stenu hlavného vchodu. Taktiež sme sa podieľali na čistení mesta v spolupráci s Mestským úradom Krásno nad Kysucou, ktorý zabezpečil pracovné ochranné pomôcky a vrecia na odpad. Zbierali sa odpadky, ktoré sa separovali do vriec a odvážali na skládku. Najviac sa nazbieralo plastov v podobe plastových fliaš. Ďalej sme zozbierali papier, sklo a iný komunálny odpad z domácností. Vyčistili úsek od podniku Komad po odbočku do priemyselnej zóny mesta a úsek od školy po autobusovú zastávku. Pokračovali sme čistením úsekov od autobusovej zastávky po ihrisko v Kalinove a úsek od križovatky po lavičku cez rieku Bystricu až po mestský úrad. Žiaci Zelenej školy očistili prameň studničky U Gavlasov – Prameň nádeje a v jej okolí.

Aj takýmito činnosťami sme si pripomenuli Deň Zeme, ktorý je oficiálne stanovený na 22. apríla. Snažíme sa vypestovať v žiakoch vnímavý vzťah k nášmu spoločnému bohatstvu, k prírode okolo nás ale aj estetickému prostrediu našej školy a čistejšiemu mestu.

Deň Zeme - jarné upratovanie Foto: SOŠ dreváska a stavebná Krásno nad Kysucou


Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková

Téma TASR