Interaktívny deň otvorených dverí na Súkromnej SOŠ v Dunajskej Strede

PaedDr. Ladislav Vízkeleti, PhD., 15. marca 2019 11:06

Záujemcovia sa dozvedeli priamo od študentov informácie o teoretickom a o praktickom vyučovaní na škole.

Dunajská Streda 15. marca (SkolskyServis.sk) - Vedenie a Žiacka samospráva dunajskostredskej súkromnej školy organizovali 7. marca interaktívny deň otvorených dverí, kde popri prezentovaní jednotlivých učebných (čašník, kuchár, cukrár, cukrár kuchár, mäsiar, kaderník, autoopravár) a študijných (hotelová akadémia, služby v cestovnom ruchu) odborov fokusovali najmä na duálny systém vzdelávania.

Interaktívny deň otvorených dverí na Súkromnej strednej odbornej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede Foto: PaedDr. Ladislav Vízkeleti, PhD.


Odborný výcvik a odbornú prax škola aj doteraz zabezpečovala na špičkovej úrovni u jednotlivých zamestnávateľoch, ktorí od 1. septembra 2019 už ako certifikované jednotky vstupujú do duálneho systému vzdelávania.

Táto forma štúdia vytvára partnerský vzťah medzi školu, žiakom a zamestnávateľom. Je definovaný vo forme učebnej zmluvy. Praktické vyučovanie od školského roku 2019/2020 sa uskutočňuje na certifikovanom pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa.

Interaktívny deň otvorených dverí bol výnimočný aj tým, že jednotlivé učebné a študijné odbory prezentovali žiaci strednej školy. Záujemcovia sa dozvedeli priamo od nich informácie o teoretickom a o praktickom vyučovaní na škole.

Deň bol sprevádzaný bohatým kultúrnym programom, kde vystupovali najmä žiaci zo školského divadelného súboru. Záujemcovia na dvore strednej školy sa mohli zúčastniť tradičnej dedinskej zabíjačky, mohli si ochutnať zabíjačkové špeciality a fašiangové šišky.
PaedDr. Ladislav Vízkeleti, PhD.
zástupca riaditeľa školy

Téma TASR