Informatizácia prvákov v knižnici

Sabrina Vaszková, 29. decembra 2017 7:37

Šurany 29. decembra (SkolskyServis.sk) - Pred hodinou slovenského jazyka a literatúry sme sa my, žiaci 1.A triedy Obchodnej akadémie v Šuranoch, zhromaždili pred školou, aby nás pani zástupkyňa, profesorka Tóthová, zobrala do Mestskej knižnice Michala Matunáka v Šuranoch. Tam nás privítali milé a ochotné knihovníčky, ktoré nám poskytli základné informácie.
Informatizácia prvákov v knižnici Foto: Archív OA Šurany

Čitatelia, či sú to deti, mládež alebo dospelí po zaplatení poplatku majú možnosť vypožičania kníh, ktorých výpožičná doba je jeden mesiac. Priestory sú rozdelené na viac častí, boli sme oboznámení, v ktorej časti sa aké knihy nachádzajú. Bolo nám vysvetlené, ako sú rozdelené knihy podľa autora, názvu a taktiež druhu literatúry. Výhodou knižnice je, že je možnosť online katalógu, internetové služby, kopírovanie, besedy so spisovateľmi, prednášky, informatická výchova, hodiny hudobnej výchovy, literárne pásma atď.

Pri MsK M. Matunáka pracuje Literárny klub a Literárny klub mladých. Každý má možnosť zapísať sa a využívať všetky možnosti, ktoré táto prevádzka ponúka.

Potešilo nás, že tu majú veľký výber odbornej literatúry na vyučovacie hodiny a taktiež rôzne ďalšie žánre na spríjemnenie voľného času.

Informatizácia prvákov v knižnici Foto: Archív OA Šurany


Informatizácia prvákov v knižnici Foto: Archív OA Šurany


Informatizácia prvákov v knižnici Foto: Archív OA Šurany


Autor: Sabrina Vaszková, 1.A

Téma TASR