Hvordan går det?

TASR, 14. marca 2019 11:45

Ak vám úvodná cudzojazyčná otázka doposiaľ nič nehovorí, možno na to nájdete odpoveď v článku prostredníctvom nasledujúcich faktov.

Dánsko a jeho malebné mestečko Aalborg, sa v dňoch od 25.2.- 1.3., stalo hosťujúcou krajinou projektu Erasmus +, s názvom Be Allies Not Bullies, pre dve učiteľky a päť žiačok Cirkevného gymnázia Sv. Františka vo Vranove nad Topľou. Foto: Cirkevné gymnázium Sv. Františka vo Vranove nad Topľou.


Vranov nad Topľou 14. marca (SkolskyServis.sk) - Prímorská rovinatá krajina, čerstvý vzduch, cesty hemžiace sa dvojkolesovými dopravnými prostriedkami, ktoré sú bezproblémovo "zaparkované" na ulici bez zámku, športový duch, národná hrdosť, vysoká životná úroveň obyvateľov, či úroveň vzdelávania.

Krajina, o ktorej je reč, by si dozaista zaslúžila mnohé ďalšie atribúty. Dánsko a jeho malebné mestečko Aalborg, sa v dňoch od 25.2.- 1.3., stalo hosťujúcou krajinou projektu Erasmus +, s názvom Be Allies Not Bullies, pre dve učiteľky a päť žiačok Cirkevného gymnázia Sv. Františka vo Vranove nad Topľou. Gug Skole v Aalborgu privítala okrem našich účastníkov projektu, aj žiakov a učiteľov z Grécka, Portugalska,Talianska a Turecka.

Projekt Be Allies Not Bullies sa zameriava predovšetkým na identifikáciu, prevenciu a v neposlednom rade aj na riešenie prípadov šikanovania v akejkoľvek podobe. Celý týždenný program sa niesol v atmosfére prijatia, spolupráce, kreativity a inšpirácie. Po obhliadke školy a jej okolia, bolo nemožné ukryť naše nadšenie z takmer dokonale premysleného využitia priestorov, vymožeností, ako je napr. iglu z už nepoužívaných kníh, či kreatívnej triedy plnej, na prvý pohľad, veľmi zvláštnych vecí. Večer nesmeli chýbať typické dánske dobroty, ktoré pre nás pripravili žiaci a učitelia v školskej kuchyni.

Dánsko a jeho malebné mestečko Aalborg, sa v dňoch od 25.2.- 1.3., stalo hosťujúcou krajinou projektu Erasmus +, s názvom Be Allies Not Bullies, pre dve učiteľky a päť žiačok Cirkevného gymnázia Sv. Františka vo Vranove nad Topľou. Foto: Cirkevné gymnázium Sv. Františka vo Vranove nad Topľou.


Počas nasledujúcich dní prebiehali prednášky pre učiteľov a predstavenie systému prevencie šikanovania na škole, pri ktorých sme opäť raz ostali pozitívne zaskočení. Nesmeli chýbať ani diskusie a výmena skúseností z ostatných krajín. Naše žiačky sa dostali do priamej interakcie s ich dánskymi rovesníčkami, keďže tie sa na týždeň stali ich hostiteľskými rodinami. Prirodzené obavy z komunikácie a neznámeho prostredia, ktoré pred cestou mali, sa od prvého dňa vytratili a s istotou môžeme skonštatovať, že vznikli neobyčajné priateľstvá, ktoré boli pri rozlúčke sprevádzané aj slzami. Okrem pozorovania ako na Gug Skole vyzerá bežný školský deň, nás čakala hodina dánčiny, kde sme sa naučili napr. frázu Hvordan går det – Ako sa máš?. Program bol spestrený obhliadkou samotného mesta, múzeí, kultúrnych inštitúcií, dobrodružstvom na lezeckej stene, korčuľovaním na ľade, či výletom k moru, kde sa niektorí otužilci aj okúpali.

Dánsko a jeho malebné mestečko Aalborg, sa v dňoch od 25.2.- 1.3., stalo hosťujúcou krajinou projektu Erasmus +, s názvom Be Allies Not Bullies, pre dve učiteľky a päť žiačok Cirkevného gymnázia Sv. Františka vo Vranove nad Topľou. Foto: Cirkevné gymnázium Sv. Františka vo Vranove nad Topľou.


Naša návšteva v Aalborgu však priniesla ďalšie prekvapenie, a to stretnutie s bývalými absolventmi nášho Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi, Marietkou a Róbertom, ktorí tam pokračujú vo vysokoškolskom štúdiu. Našu hrdosť a radosť z bývalých žiakov znásobili neskôr aj pochvaly na samotné účastníčky mobility, ktoré vynikali spomedzi ostatných svojou perfektnou angličtinou, slušným správaním, a veľkou dobrosrdečnosťou, ktorá z nich podľa slov hostiteľských rodičov priam vyžarovala.

Aalborg si nás jednoducho získal. Odchádzali sme s povzbudením a inšpiráciou, že takéto projekty majú obrovský prínos a formujú človeka nielen profesionálne, ale aj osobnostne. Veríme, že rovnako úspešná bude aj mobilita našich kolegov a žiakov v Turecku, ktorí sa už v druhej polovici marca zúčastnia síce tematicky iného, ale taktiež medzinárodného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore programu Erasmus+.Téma TASR