Hotelová akadémia otvorila Gastro Vianoce

TASR, 13. decembra 2017 9:51

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch sa zaradila medzi prestížne hotelové akadémie na Slovensku.

Na snímke torta, ktorú pripravili žiaci Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera pre hostí podujatia Gastro Vianoce. Na tejto akcii žiaci prezentujú svoje zručnosti z oblasti gastronómie. Piešťany, 12. decembra 2017. Foto: TASR/Martin PalkovičPiešťany 13. decembra (SkolskyServis.sk) - Na podujatí Gastro Vianoce žiaci Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera prezentujú svoje zručnosti z oblasti gastronómie. Podujatie je zároveň dňom otvorených dverí, počas ktorého chce škola prilákať k štúdiu žiakov základných škôl.Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch ponúka absolventom základných škôl atraktívny päťročný študijný odbor 6323 K hotelová akadémia, ukončený maturitnou skúškou, ktorý pripravuje stredoškolsky vzdelaných odborníkov pre širokú oblasť hotelierstva schopných samostatne podnikať v zariadeniach reštauračného stravovania. 
V súčasnosti študuje tento odbor v 20 triedach približne 550 žiakov.
 Škola vznikla v roku 1946 a počas jej pôsobenia sa menila dĺžka i obsah štúdií. Počas svojej existencie sa zaradila medzi prestížne hotelové akadémie na Slovensku. Svedčí o tom vysoká úspešnosť maturantov v praxi i na prijímacích skúškach na vysoké školy.

Téma TASR