Hlakolikablues v Nových Zámkoch

PaedDr.Helena Rusnáková, 7. marca 2013 10:11

Mládež 21. storočia napriek modernej, ale aj uponáhľanej dobe má mnohostranné záujmy.

Foto: Paedr. Helena Rusnáková


Nové Zámky 7. marca (SkolskyServis.sk) - O tom, že aj mládež 21. storočia napriek modernej, ale aj uponáhľanej dobe má mnohostranné záujmy, ku ktorým patrí aj história a umenie, opäť presvedčil divadelný súbor Divadlo mladých, ktorý fungujei pri MO Matice slovenskej v Nových Zámkoch.

Súbor má dlhoročnú tradíciu, založený bol na jeseň v roku 1991 na podnet niekoľkých študentov novozámockého gymnázia. Prvé predstavenie ktoré pripravili, bola hra Ferka Urbánka Bludár, a to pri príležitosti 70. výročia prvého slovenského divadelného predstavenia v Nových Zámkoch v roku 1992. Hru režíroval Jozef Palacka. V rozmedzí rokov 1992 – 2013 naštudovali viacero divadelných hier, s ktorými zožali úspech nielen na domácej divadelnej scéne v Nových Zámkoch, ale aj v iných mestách Slovenska, tiež aj v zahraničí.
Foto: Paedr. Helena Rusnáková

V piatok 1. marca sa spoločenská sála MO Matice slovenskej naplnila do posledného miesta. Diváci sa tešili na príjemný kultúrny zážitok. Ich očakávanie sa aj naplnilo, o čo sa pričinil divadelný súbor Divadlo mladých, ktorý v premiére uviedol hru Hlakolikablues.

Diváci sa dozvedeli z úvodného prejavu predsedníčky MO MS Nové Zámky Márie Malperovej,, že hru naštudoval s maldými ľuďmi režisér súboru Jozef Palacka na počesť 1150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie.

S mladíckym elánom a šarmom predstavili krátku epizódu z obdobia príchodu Cyrila a Metoda, nositeľov slovanského písomníctva a vzdelanosti.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR