Historické pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja (18)

PaedDr.Helena Rusnáková, 13. júla 2018 7:55

K zaujímavostiam Dedinky patrí aj socha Matky z mladšej doby kamennej...

Dedinka 13. júla (SkolskyServis.sk) - Obec Dedinka sa nachádza východnej časti Pohronskej pahorkatiny v plytkej doline Bardoňovského potoka. Najstaršia písomná zmienka o obci, vtedy o osade „Nagy Fajkurt“, pochádza z roku 1227, kedy obec patrila rodine Kürtyovcov.

Foto: Helena Rusnáková


V období 14. storočia bola Dedinka cestnou križovatkou. V 1. a 2. desaťročí 14.stor. ňou prechádzali vojská Matúša Čáka Trenčianskeho. Po dobití Levického hradu Matúšom Čákom Trenčianskym sa osada Nagy Fajkurt stala vazalom Levického hradu (župa Tekovská).

Ani túto obec neobišli turecké nájazdy. V roku 1683 turecký paša opustil tento kraj a ustúpil do Zadunajska. Krvi prelievanie pokračovalo v tomto regióne aj na začiatku 18.storočia – v období Rákociho povstania.
Život obyvateľov obce riadilo postupne viacero zemepánskych rodín. Po Kürtyovcoch to boli v neskoršom období napr. rodiny Littašiová, Lévayová, Ruffyová, Ambróová, Bendeová, Botková, Máteffyová …

Osudy obyvateľov obce ovplyvnila aj prvá a druhá svetová vojna. V prvej svetovej vojne zahynulo 26 občanov obce a viacerí zostali doživotne nezvestní. V druhej svetovej vojne zahynulo 17 obyvateľov obce.
Obec zažila aj priame boje. Do 7. februára 1945 bola v obci nemecká posádka. Nemci sa presunuli postupne k rieke Hron a 24.marca 1945 vstúpili do obce vojaci Červenej armády. Dedinka bola oslobodená od fašizmu 27.marca 1945.

Obyvatelia obce po vojne začali s obnovou bežného života.
Dnes môžeme v Dedinke obdivovať niekoľko historických stavieb, ku ktorým patrí rímskokatolícky kostol Mena Panny Márie z roku 1784 a kaplnka pri cintoríne. Pod kostolom je krypta rodiny Kürty, ktorá je zatvorená, pretože nebola stavaná podľa predpisov. K historickým stavbám patrí aj klasicistický kaštieľ z 19.storočia.

Pohľady turistov pohladia aj sochy svätcov, historické kríže. K novším stavebným pamiatkam patrí pomník padlým obyvateľom obce, socha Matky z mladšej doby kamennej, pamätná tabuľa na pamiatku oslobodenia obce.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR