Historické pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja (15)

PaedDr.Helena Rusnáková, 4. júla 2018 7:49

Dnes sa zastavíme v mestečku Kolárovo. Kolárovo leží pri sútoku Váhu a Malého Dunaja v Komárňanskom okrese (v minulosti Guta, maď. Gúta, nem. Gutta).

Kolárovo 4. júla (SkolskyServis.sk) - Mestečko v minulosti patrilo Ostrihomskému arcibiskupstvu. Prvá písomná zmienka o mestečku je z roku 1268. V nej sa osada, ktorá ležala pri ľavom brehu Váhu, pri rieke Nitra, nazývala Kis Gúta (tá počas svojej existencie niekoľkokrát zmenila názov (Stará Gúta, Veľká Gúta, Malá Gúta).
Archeologické nálezy dokazujú, že okolie dnešného Kolárova bolo obývané už v 8.-5. storočí pred našim letopočtom.

Kolárovo Foto: Helena Rusnáková


Kolárovo je mesto s bohatou históriou, ktorá sa viaže aj s menom Žigmunda Luxemburského a jeho manželky, kráľovnej Márie. Kráľovná dala v chotári obce vybudovať známy hrad, ktorý sa podľa niektorých prameňov volal Žabí hrad (Békavár), podľa iných prameňov sa nazýval Békevár (Hrad mieru). V neskoršom období sa Kolárovo vyvíjalo ako mestečko s trhovým právom, oslobodené od cla a daní. Obyvatelia sa živili najmä rybolovom a poľnohospodárstvom. Remeselníci sa združovali do cechov blízkych miest . Kolárovskí remeselníci boli známi výrobou rohoží, mäsiarskych tašiek ( cégre) ,kabeliek z pálky.

V roku 1715 mesto vyhorelo, avšak obyvatelia sa snažili ho opäť vybudovať.

Dominantou obce je rímskokatolícky Kostol Panny Márie Nanebovzatej (postavený bol v roku 1724 – dokončený v barokovom slohu).
Obyvatelia mesta nezabúdajú na obete 1. a 2. svetovej vojny. Pozornosť turistov púta pomník padlým obetiam 1. svetovej vojny - v parku kostola, pomník obetiam druhej svetovej vojny - v novom parku a pomník občanom odvlečených do koncentračných táborov Dachau a Schönbergu sa nachádza v ružovom parku.
K významným rodákom mesta patria napr. matematik Karol Hadaly , spisovateľ Gejza Borka.
Atrakciou mesta je Lodný mlyn, v ktorom je Malé technické múzeum ponúkajúce návštevníkom k nahliadnutiu rôzne stroje, zariadenia a predmety, ktoré boli používané v remeslách typických pre tamojší región.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR