Historické pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja (13)

PaedDr.Helena Rusnáková, 2. júla 2018 9:40

Poznáte obec Vlkas? My sme ju navštívili.

Foto: Helena Rusnáková


Vlkas 2. júla (SkolskyServis.sk) - Obec Vlkas sa nachádza približne 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky.

Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z roku 1231. V tomto období sa obec spomína pod menom Villa Wolcaz a patrila k majetku zemepánov susednej obce Trávnica. V roku 1534 pripadla obec rodine Nyáryovcov a neskôr rodine Barlanghovcov a Balogovcov z Trávnice. Aj život obyvateľov tejto obce poznačili turecké nájazdy . Už v roku 1608 bola obec poplatná tak Turkom, ako aj cisárovi. V roku 1866 obec zasiahla epidémia cholery. 2 obyvateľov obce podľahlo nákaze. Obec neobišli na prírodné katastrofy. Úrodu obce i priľahlého okoia zničili silné mrazy v máji, v roku 1873.

Pre turistov, ktorí navštívia obce Vlkas sú tu zaujíavé kultúrne pamiatky, ku ktorým patrí rímskokatolícky, pôvodne barokový kostol, ktorý bol postavený miestnym zemanom Jánom Botlíkom. Kostol slúži na liturgické účely od 24. júna 1722 , kedy bol vysvätený. Počas následných rekonštrukcií kostol nadobudol klasicistický štýl.

K historickým zaujímavostiam obce patrí, že „vo Vlkase sa kedysi verbovalo iba na strane poddaných. Zemania boli od verbovačky oslobodení. Kto včas zbadal, že prišli verbovať, utiekol na zemanskú stranu a bol chránený. Koho zverbovali, ten sa doma neukázal aj desať rokov. Preto bol strach z verbovačky pochopiteľný. Niektorí ľudia slúžili aj niekoľko rokov u zemanov, len aby ich nezverbovali.


Táto malá dedinka má i druhý kostol. Je nim Kalvínsky kostol, budovaný v rokoch 1900 až 1910 z iniciátívy miestneho zemana Jána Zongora.

K pozoruhodnostiam obce patria aj sochy svätcov napr. :sv. Jána Nepomuckého, sv. Floriána. Na miestnom cintoríne nájdeme pamätník na počesť padlých v 1.a 2.svetovej vojne.


PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR