Projektové vyučovanie zážitkovou formou

PaedDr. Helena Čižmárová, 7. októbra 2015 10:13

V utorok 29. septembra študenti a učitelia Gymnázia svätých košických mučeníkov v Košiciach v rámci projektového vyučovania zážitkovou formou odučili otvorené hodiny pre pozvaných hostí.

Foto: PaedDr. Helena ČižmárováKošice 7. septembra (SkolskyServis.sk) - Hostia mohli vidieť kreatívne vyučovanie anglického jazyka, tlač a úpravu fotografie, dynamickú prácu redakčnej rady, simuláciu oživovania človeka. V odborných učebniach fyziky, chémie a biológie si návštevníci vyskúšali prácu s najmodernejším meracím systémom Vernier. Je to flexibilný systém, ktorý ponúka riešenia pre celú škálu vyučovania prírodovedných a technických predmetov na základných, stredných a vysokých školách.

Foto: PaedDr. Helena Čižmárová


Interfejsová jednotka LabQuest 2 umožňuje študentom zber a spracovanie dát z prírodovedných experimentov s možnosťami bezdrôtového spojenia s iPadom pomocou Vernierovho Conected Science System na platforme iOS, bez potreby akéhokoľvek hardvéru. Veľkému záujmu sa tešilo vodíkové autíčko poháňané vodíkovými palivovými článkami - ktoré získalo veľa ocenení v oblasti čistej energie, dizajnu a najlepších vynálezov - ale aj množstvo iných moderných pomôcok. Okrem pozitívnych zážitkov si návštevníci odniesli kalendár so svojimi fotografiami a bulletin, ktorý členovia redakčnej rady vyrobili počas ich návštevy nášho gymnázia.

Téma TASR