Tri jablká, ktoré zmenili svet a ovplyvnili aj našu školu

PaedDr. Helena Čižmárová, 6. októbra 2015 13:13

Každý študent a rovnako aj každý učiteľ Gymnázia svätých košických mučeníkov má svoj iPad, ktorý okrem školy môže využívať aj vo svojom voľnom čase počas celého štúdia.

Každý študent a rovnako aj každý učiteľ Gymnázia svätých košických mučeníkov má svoj iPad, ktorý okrem školy môže využívať aj vo svojom voľnom čase počas celého štúdia. Foto: PaedDr. Helena CizmarovaKošice 6. októbra (SkolskyServis.sk) - Gymnázium svätých košických mučeníkov je jedno z mála, kde sa iPady využívajú namiesto bežných učebníc. Každý študent a rovnako aj každý učiteľ má svoj iPad, ktorý okrem školy môže využívať aj vo svojom voľnom čase počas celého štúdia. Všetky materiály, ktoré si za štyri roky nazbiera, môže využívať pri svojom ďalšom štúdiu alebo pri práci. iPad je jednoznačne veľkým spestrením hodiny a študenti nemajú žiadne problémy ho pri výučbe používať. Vďaka implementácii nových technológií do vyučovania sa skvalitnila príprava vyučovacích hodín a učitelia už vytvorili množstvo nových didaktických materiálov.

Každý študent a rovnako aj každý učiteľ Gymnázia svätých košických mučeníkov má svoj iPad, ktorý okrem školy môže využívať aj vo svojom voľnom čase počas celého štúdia. Foto: TASR


Porozumenie učiva je priamo spojené so zážitkom. A tablety sú práve tou didaktickou pomôckou, ktorá najlepšie pomáha žiakom pochopiť javy, ktoré sú abstraktné, a preto ťažko predstaviteľné. Sú neoceniteľné pri štúdiu cudzích jazykov. Slovníky poskytujú nielen preklad, ale aj príklady použitia a zvukovú výslovnosť. Výborne sa osvedčili aj pri vyučovaní geografie, chémie, biológie, dejepisu i matematiky. Nezanedbateľné je aj to, že na tabletoch nadobúda preverovanie vedomostí a skúšanie úplne iný rozmer.

Každý študent a rovnako aj každý učiteľ Gymnázia svätých košických mučeníkov má svoj iPad, ktorý okrem školy môže využívať aj vo svojom voľnom čase počas celého štúdia. Foto: TASR


V súčasnosti majú k dispozícii množstvo aplikácií pre jednotlivé učebné predmety, ako napríklad:
• Aplikácie z App Store (iBooks, Pages, Numbers, World maps, Book Creator, Atlas, Keynote, Star Walk, iTunes U, Dropbox, AppPriceDrop, GeoGame)
• Aplikácie pre elektronickú evidenciu: ETK, odhlasovanie zo stravy, komunikácia (Edupage)
• Prijímacie skúšky elektronicky
• Itineráre exkurzií (GoogleMaps)
• Tvorba relácie do školského rozhlasu cez iPad
Navyše si učitelia môžu pripravovať aj vlastné prezentácie. Užitočný je aj projektor prepojený na Apple TV, pomocou ktorého môže učiteľ prezentovať materiály zo svojho iPadu tak, aby ich videli všetci.
Jednoducho, iPad sa stal neoddeliteľnou súčasťou výučby na našom gymnáziu.

Téma TASR