Galéria umenia predstavila PERTU № 12

PaedDr.Helena Rusnáková, 19. septembra 2017 14:49

Svoje diela vystavujú Emese Benczúr a Emőke Vargová .

Galéria umenia predstavila PERTU № 12 Foto: Helena Rusnáková


Nové Zámky 19. septembra (SkolskyServis.sk) - Po prázdninách sa opäť zišli v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch milovníci výtvarného umenia, aby sa na výstave PERTU № 12 – Emese Benczúr – Emőke Vargová oboznámili s dielami dvoch výtvarníčok Emese Benczúr (1969) a Emőke Vargová (1965), ktorých diametrálne odlišná tvorba má niekoľko styčných bodov.

Po slávnostnom otvorení výstavy Magdalénou Klobučníkovou, riaditeľkou Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, autorky vystavovaných diel predstavila kurátorka výstavy Helena Markusková.
Galéria umenia predstavila PERTU № 12 Foto: Helena Rusnáková

Návštevníkom podujatia priblížila tvorbu oboch výtvarníčok,ktoré vstúpili na scénu začiatkom deväťdesiatych rokov v čase nástupu iných médií. Už počas maliarskych štúdií sa vydali cestou experimentov. Hľadali možnosti sebavyjadrenia netradičnou formou,netradičnými materiálmi. Zapájali do diel autobiografické prvky, situácie z každodennej reality, predmety zo svojho okolia. Spája ich sebareflektívne videnie, odkrývanie efemérnych stavov a pocitov, hravosť a kritické myslenie. Nosným motívom ich diel je tematizácia času ,tvorivej práce, poznávania, ženskej existencie, zviditeľnenia neviditeľného. Materiály s ktorými pracujú sú nositeľmi významov – cez bežné námety odkrývajú charakter medziľudských vzťahov, krehkosti bytia, poukazujú na stereotypy spojené s rodovými rolami.

Kým diela E. Vargovej nadväzujú na dedičstvo štrukturálnej, analytickej maľby a konceptuálneho umenia, odrážajú záujem o texturálne kvality, hry svetla, transparencie, krehké materiály, procesuálnosť, pohybujú sa na rozhraní imaginatívneho videnia a projektového myslenia postkonceptuálneho umenia, u E. Benczúr prevláda zmyselná vizualita neokonceptuálneho umenia. Jej pohrávanie sa s textovými odkazmi podnecuje k zamysleniu a stanoveniu vlastnej hierarchie hodnôt. Diela oboch výtvarníčok sú prekvapivo kompatibilné – obohacujú slovensko-maďarský výtvarný kontext o nový rozmer.

Galéria umenia predstavila PERTU № 12 Foto: Helena Rusnáková

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR