Futbalový turnaj - Zober loptu, nie drogu

Školský servis, 5. októbra 2012 9:29

7. ročník Medzinárodného turnaja v minifutbale o Putovný pohár predsedu ŽSK sa uskutočnil 27. septembra na minifutbalovom ihrisku v Strednej odbornej škole drevárskej v Krásne nad Kysucou

Krásno nad Kysucou 15. októbra (TASR) - Turnaj sa niesol pod mottom Zober loptu, nie drogu. Sily si zmerali v minifutbale štyri družstvá zo Slovenska a Česka. V rámci slovensko-českej spolupráce naša škola nadviazala kontakt so Střední školou nábytkářskou a obchodní Bystřice pod Hostýnem a Střední školou elektrostavební a dřevozpracujíci Frýdek Místek. Treťou školou bola Stredná odborná škola technická z Čadce.

Súčasťou podujatia bola aj slávnostná recepcia, ktorá sa niesla v duchu rómskej kuchyne. Pripravovali ju žiaci z krúžku Ukáž, čo vieš, ktorý pracuje pod vedením PaedDr. A. Janíčkovej. Všetci boli spokojní s perfektnou organizáciou športovej akcie. Turnaj v minifutbale otvoril poslanec ŽSK Ing. Jozef Grapa, primátor mesta Krásno nad Kysucou. Na otvorení sa zúčastnili aj ďalší hostia Mgr. Janka Školová z Odboru školstva a riaditelia zúčastnených škôl.

Na víťaznom prvom mieste sa umiestnilo družstvo zo Strednej odbornej školy technickej z Čadce. Druhé miesto obsadilo družstvo zo Strednej odbornej školy drevárskej z Krásna nad Kysucou. Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem“ a jej družstvo skončilo na treťom mieste. Na štvrtom mieste skončilo družstvo zo „Střední školy elektrostavební a dřevozpracujíci Frýdek Místek.

Naša škola dosahuje pekné výsledky v oblasti telesnej výchovy a športu vďaka výdatnej podpore vedenia školy na čele s riaditeľom PaedDr. J. Palkom. Zásluhu na tom majú telocvikári – tréneri, ktorí pripravili našich žiakov na medzinárodný turnaj vo futbale a samozrejme podpora ostatných vyučujúcich. Poďakovanie patrí i vynikajúco fungujúcemu Školskému stredisku záujmových činnosti, ktoré pôsobí pod vedením PhDr. Karin Bugalovej a ich perfektne fungujúcim záujmovým útvarom.

Zúčastnení športovci dokázali, že neprišli len súťažiť, ale aj stráviť príjemné chvíle a povzbudzovať ostatných, pretože športový duch spojil vždy do jedného kolektívu všetkých súťažiacich.

Mgr. Mária Gavenčiaková, Stredná odborná škola drevárska Krásno nad Kysucou

Téma TASR