FIZIBUSZ v Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne

Annamária Komárová, 11. decembra 2012 11:32

Zaujímavé fyzikálne pokusy deviatakov zaujali, zábavnou formou získali veľa užitočných informácii.

Komárno 11. decembra (TASR) - Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne pri príležitosti Dňa vedy a techniky a Týždňa vedy a techniky zorganizovalo interaktívne cvičenie v rámci programu FIZIBUSZ z Maďarska. Podujatie malo názov Pavol Tóth – Zaujímavé fyzikálne pokusy a javy pre žiakov 9. ročníka základných škôl v priestoroch gymnázia.

Tento deň nás navštívilo 140 študentov a 20 pedagógov. Nakoľko bol veľký záujem aj zo strany našich študentov, Pavol Tóth - profesor matematiky a fyziky, navštívil gymnázium s týmto programom aj druhýkrát. Na programe sa zúčastnilo 160 študentov. Prítomní boli študenti prvých ročníkov /I.A, I.B, I.C, I.D/ a študenti osemročného gymnázia /I.N, II.N/. Zaujímavosťou bolo pre našich študentov nolo aj to, že mikrobus, ktorý mal k dispozícii, bol zariadený na rôzne fyzikálne pokusy. Študenti so záujmom sledovali interaktívne prezentácie a pokusy Pavla Tótha. Takto získali zábavnou formou veľmi veľa užitočných informácii z oblasti fyziky.

Annamária Komárová, Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne

Annamária Komárová (Gymnázium Hansa Selyeho s VJM Komárno)

Učiteľka slovenského jazyka a literatúry, zodpovedná za kontakt s médiami v slovenkom jazyku

Téma TASR