Finančná akadémia maturantiek

Ing. Miroslav Jac, 21. decembra 2013 8:30

Alebo o pokračovaní úspešnej spolupráce v oblasti finančnej gramotnosti študentov.

Košice 21. decembra (SkolskyServis.sk) - Finančná akadémia bol vzdelávací cyklus šiestich lekcií. Lekcie prebiehali na Strednej odbornej škole Gemerská 1 v Košiciach od 23. októbra do 4. decembra 2013. Táto akadémia sa realizovala v maturitnom ročníku školy už druhýkrát. Prvý krát v januári a februári 2013.
Bez popisu Foto: Ing. Miroslav JacLekcie vychádzali z Národného štandardu finančnej gramotnosti a boli zamerané na plánovanie osobných financií, investovanie, sporenie, hypotéky, dôchodky a poistenie. Každá lekcia trvala 90 minút.
Finančná akadémia nadviazala na úspechy študentov školy zo študijného odboru obchod a podnikanie vo finále celonárodnej finančnej vedomostnej súťaže Finančný kompas.
Tieto aktivity boli realizované v úzkej spolupráci s pracovníkmi a lektormi z Nadácie PARTNERS.

Ing. Miroslav Jac, Stredná odborná škola, Gemerská 1 Košice

Téma TASR