Európsky rok kultúrneho dedičstva očami Grékov

Ivana Vozarská, 14. mája 2018 13:23

V apríli sa v prístavnom meste Solún uskutočnilo medzinárodné podujatie eTwinning pre učiteľov stredných škôl.

V apríli sa v prístavnom meste Solún uskutočnilo medzinárodné podujatie eTwinning pre učiteľov stredných škôl. Foto: Ivana Vozarská


Bratislava 14. mája (SkolskyServis.sk) - Program eTwinning na Slovensku podporuje Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 a vysiela učiteľov na odborné semináre, aby sa naďalej profesionálne rozvíjali a prinášali si domov inšpirácie od kolegov zo zahraničia. Hlavným cieľom programu eTwinning je podpora využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl, vďaka čomu vznikajú unikátne projekty slovenským škôl so školami z celej Európy. Tento krát sa takmer 100 učiteľov z rôznych kútov sveta stretlo v gréckom meste Thessaloniky, kde sa konal workshop: Building the future of Europe through Cultural Heritage v dňoch 19.4-21.4.2018.

V apríli sa v prístavnom meste Solún uskutočnilo medzinárodné podujatie eTwinning pre učiteľov stredných škôl. Foto: Ivana Vozarská


Témou bola podpora kultúrnej rozmanitosti a ochrana kultúrneho dedičstva. Prinášame Vám názory 3 učiteliek, ktoré na ňom zastupovali Slovensko.

„Odporúčam každému pedagógovi zapojiť sa do PDW alebo eTwinning semináru, nielen z dôvodu vycestovať a nadviazať kontakty s učiteľmi z európskych krajín zapojených do programu eTwinning, ale najmä kvôli profesionálnemu a osobnostnému rastu, ktorý je nevyhnutný, ak chceme vybudovať kvalitnejšie a modernejšie slovenské školstvo so silným potenciálom." Ivana Harvanová

„Každý z učiteľov, a to nie len „jazykár“, by si mal vyskúšať pracovať na vyučovacích hodinách aj na projektoch prostredníctvom programu eTwinning. Ďalším stupienkom je možnosť vycestovať na odborné semináre, a tak zdieľať skúsenosti a načerpať nové nápady od kolegov z celého sveta. Samotný workshop je popri vzdelávaní aj neoddeliteľnou súčasťou psychohygieny, ktorá je pri našom povolaní tak dôležitá.“ Ivana Vozarská

„Môj názor je, že učiteľ, ktorý pracuje na projektoch v eTwinningu, by sa mal neustále snažiť o to, aby dokázal svojich žiakov motivovať a nadchnúť pre túto prácu. Iba motivovaný žiak totiž má záujem o aktívny prístup k úlohám, prípadne obohatí spoločnú prácu svojimi vlastnými nápadmi a podnetmi. Ak chce učiteľ svojich žiakov motivovať potrebuje aj odborné vedenie kvalifikovaných odborníkov, od ktorých je možné sa veľa naučiť aj na profesionálnych workshopoch v zahraničí. Ja som túto možnosť využila a som presvedčená, že to moju prácu so žiakmi a projektovými partnermi vylepší.“ Nadežda Drobňáková.

V apríli sa v prístavnom meste Solún uskutočnilo medzinárodné podujatie eTwinning pre učiteľov stredných škôl. Foto: Ivana Vozarská

Téma TASR